streda, 05 december 2012 23:49

SNK: Tempo digitalizácie sa postupne zvyšuje. Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(13 hlasov)
Do sekcie IKDC nastúpilo 33 nových zamestnancov. Do sekcie IKDC nastúpilo 33 nových zamestnancov.

Digitalizačné pracovisko Slovenskej národnej knižnice vo Vrútkach je v prevádzke už od konca septembra 2012. Na skenovanie knižničných objektov využívajú  dva automatické, dva klinové a dva dokumentačné skenery.

V rámci rozširovania činnosti digitalizačného pracoviska v súčasnosti pribudli dva nové poloautomatické skenery a päť ručných skenerov. V sekcii Integrovaného konzervačného a digitalizačného centra  vytvorila SNK 33 nových pracovných miest. Na celý proces dohliadajú zmenoví vedúci, odborní a technickí manažéri a koordinátori projektu.

Novoprijatí pracovníci zabezpečujú nasledovné činnosti:
•    8 operátorov skenerov - priama obsluha skenovacích zariadení, pričom jeden operátor môže niekedy obsluhovať aj viacero skenerov naraz, najmä u DL skenerov.
•    5 zamestnancov prípravy dokumentov - títo pracovníci plnohodnotne zabezpečujú celkovú logistiku dokumentov, ich označovanie, čistenie, uloženie a podobne.
•    1 operátor triedenia - osoba zodpovedná za rozdelenie dokumentov medzi jednotlivé typy skenerov. Nesprávnym priradením dokumentu pre skener by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu, preto táto pozícia vyžaduje skúseného pracovníka. Ten musí ovládať systém práce jednotlivých skenerov a zároveň mať aj knihovnícke vzdelanie.
•    19 operátorov postprocessingu - odborný personál, ktorý spracúva digitálne snímky, upravuje ich, a zabezpečuje proces rozpoznávania textu.

Ukážka používaných zariadení.
Poloautomatizované skenovacie zariadenie s automatizovaným skenovaním a ručným obracaním strán, otváraním knihy na 180° (600 dpi A2) s 2 i2s HD600 kamerami, A2 s maximálnou rýchlosťou skenovania 800 strán/hod, dvoma farebnými kamerami, kolískou s platňami každá o veľkosti A2++

Poloautomatizované skenovacie zariadenie s automatizovaným skenovaním a ručným obracaním strán
Ručný skener – manuálne obracanie strán, tlačené a viazané dokumenty, do 600dpi, s otváraním do 180°, Formát A2.

Ručný skener – manuálne obracanie strán a skenovanie, tlačené a viazané dokumenty, do 600dpi, s otváraním knihy do 180°, Formát A2
Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív realizuje Slovenská národná knižnica. Je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) na základe zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku,  zo dňa 7. marca 2012. Rozpočet projektu je 49,5 milióna eur a je plánovaný na tri roky. Z celkového počtu 2,8 milióna digitalizovaných objektov je 1,4 milióna zo zbierok Slovenskej národnej knižnice a 1,4 milióna objektov je zo zbierok Slovenského národného archívu - archívne dokumenty. Z knižničných 1,4 milióna objektov, je približne 700 tisíc kníh, ďalej noviny, časopisy, historické knižničné dokumenty a fondy, archívne zbierky – rukopisy. Ďalších 700 tisíc objektov sú články zo zborníkov. Dokumenty  najprv ošetrujú, čistia, prípadne zreštaurujú a potom zdigitalizujú. Uložia ich v dátovom archíve a  zverejnia na webstránkach a v katalógoch SNK.

Autor: Miriam Štefková

 

{fcomment lang=sk_SK}

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn