Reklama
utorok, 08 október 2013 00:00

Zo zbierky 17. ročníka Dňa narcisov dostali Martinčania 33.520€ Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Zo zbierky 17. ročníka Dňa narcisov dostali Martinčania 33.520€ Zo zbierky 17. ročníka Dňa narcisov dostali Martinčania 33.520€

Občianske združenie Liga proti rakovine, ktoré je dlhoročným partnerom Univerzitnej nemocnice v Martine, prispelo tento rok na zlepšenie starostlivosti o onkologických pacientov liečených v Martine finančným darom v celkovej výške 33.520€. Prostriedky z verejnej zbierky 17. ročníka Dňa narcisov dostali 4 pracoviská UNM – Chirurgická klinika, Klinika hrudníkovej chirurgie, Klinika pneumológie a ftizeológie, Onkologické centrum.

Chirurgická klinika UNM získala peňažný dar vo výške 8.000.- € určený na zakúpenie zariadenia Mammotome elite, ktoré sa využíva na odber preparátov z chorobných ložísk prsníka pomocou výkonného vákua. Klinika hrudníkovej chirurgie UNM získala peňažný dar vo výške 13.300.- € určený na zakúpenie Systému aktívneho odsávania Medela Thopaz (2 kusy) a tepelného nebulizátora Elton (4 kusy). Prístroje slúžia na zlepšenie pooperačnej starostlivosti o pacientov s karcinómom pľúc a hrudnými malignitami.

 

Klinika pneumológie a ftizeológie UNM získala peňažný dar vo výške 9.000.- € určený na zakúpenie endobronchiálneho kryokauteru, ktorý umožňuje zefektívnenie diagnostiky a paliatívnej liečby endobronchiálne rastúcich nádorov. Zároveň toto pracovisko získalo dar vo výške 720.- €, ktorý bol použitý na zakúpenie vozíka s nosidlami určeného na prepravu imobilných onkologických pacientov. Onkologické centrum UNM získalo peňažný dar vo výške 1.300.- € určený na zakúpenie prenosného 12-zvodového EKG prístroja. Uvedené pracovisko zároveň získalo dar vo výške 1.200.- €, ktorý bol použitý na zakúpenie pomôcky Nometex, určenej na liečbu nevoľnosti vyvolanej chemoterapiou využívanou pri cytostatickej liečbe onkologických pacientov.

 

Autor: UNM © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn