Reklama
štvrtok, 10 október 2013 00:00

TKS udeľovalo ceny mladým moderátorom Turca Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Všetci ocenení - zľava N. Babicová, V. Valášková, D. Bače, J. Dzimko a M. Hriňová Všetci ocenení - zľava N. Babicová, V. Valášková, D. Bače, J. Dzimko a M. Hriňová

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovalo začiatkom októbra po piaty krát regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov Sárova Bystrica.

Každým rokom záujem o túto súťaž medzi študentmi priamoúmerne rastie – v roku 2011 sa regionálnej súťaže zúčastnilo 6 študentov, v roku 2012 bolo 12 záujemcov a v tomto roku sa prihlásilo už 24 záujemcov z okresov Martin a Turčianske Teplice. Dve študentky z Pedagogickej a sociálnej akadémie sa nakoniec nemohli zúčastniť, a tak sa v klubovni strediska zišlo 22 súťažiacich. Odborná porota bola zložená z profesionálov, ktorí už majú moderátorskú prax – predsedníčkou bola Katarína Gogolová – redaktorka, moderátorka rádia Regina Banská Bystrica, členkami Eva Benčíková – jazyková editorka, bývalá moderátorka a redaktorka v rozhlase v Banskej Bystrici a Zuzana Kmeťová – riaditeľka TKS.

Interview

 

Súťažiaci ako každý rok absolvovali štyri disciplíny – interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Porota odborným okom a najmä uchom sledovala ich výkony, aby nakoniec mohla rozhodnúť, kto bude reprezentovať región Turiec na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční 29. októbra na radnici Mesta Žilina. Kritériami hodnotenia pri súťaži mladých moderátorov sú výslovnosť, úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka, presvedčivosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu a celkový prejav.

Krátke správy

 

Regionálna súťaž, ktorú organizátori nazvali Moderátor Turca má takéto výsledky:

I. kategória

1. miesto   Michaela Hriňová, I.C., Gymnázium V. P. Tótha, Martin – postup na kraj

2. miesto    Jakub Dzimko, 3. D., Gymnázium V. P. Tótha, Martin – postup na kraj

3. miesto    Dávid Bače, tercia A, Gymnázium J. Lettricha, Martin – nepostupuje pre nízky vek

II. kategória

1. miesto    Natália Babicová, PaSA, Turčianske Teplice – postup na kraj

Čestné uznanie   Veronika Valášková, 4. C. Gymnázium V. P. Tótha

Michaela Hriňová preberá diplom a cenu od poroty

 

Súťažiacich v I. kategórii (od 15 do 19 rokov) sa zúčastnilo 20, v II. kategórii (od 19 do 26 rokov) iba 2 študentky. „Raritou“ bol 13 ročný Dávid Bače z Gymnázia J. Lettricha v Martine, ktorý hravo porazil aj starších súperov, pre svoj nízky vek však nemohol postúpiť do vyššieho kola súťaže. Účasť na súťaži bola pre Dávida ako aj pre ostatných študentov zo stredných škôl nášho regiónu dobrou príležitosťou precvičiť si svoje rečové schopnosti, správne vyjadrovanie, schopnosť improvizácie a komunikácie. Umenie, ako svojím vystupovaním zapôsobiť na ľudí, poslúži študentom  aj pri maturitných a  prijímacích skúškach a v konečnom dôsledku aj pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Katarína Gogolová (vpravo) a Zuzana Kmeťová odovzdávajú diplom a cenu D. Bačemu

 

Autor: Bc. Jana Knošková, TKS © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn