Vytlačiť túto stránku
piatok, 11 október 2013 00:00

Generálna riaditeľka SNK zvolená za predsedníčku Ústrednej knižničnej rady

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Generálna riaditeľka SNK zvolená za predsedníčku Ústrednej knižničnej rady Generálna riaditeľka SNK zvolená za predsedníčku Ústrednej knižničnej rady

Predsedníčkou Ústrednej knižničnej rady (ÚKR), ktorá je stálym poradným, iniciatívnym a expertným orgánom ministra kultúry v oblasti knižničného systému Slovenskej republiky, knihovníctva a knižníc, sa počas zasadnutia ÚKR stala generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice (SNK) Katarína Krištofová.

Som veľmi rada, že som získala dôveru mojich kolegov v Rade. Knihovníctvo je oblasť, ktorú v najbližších rokoch čaká množstvo výziev spojených s novým digitálnym vekom a informatizáciou spoločnosti. Na tieto výzvy budeme musieť flexibilne reagovať a v mnohom nám môžu napomôcť skúsenosti a inšpirácie od našich zahraničných kolegov a partnerov“, uviedla Katarína Krištofová.  

Za podpredsedníčku Ústrednej knižničnej rady jej členovia zvolili Ing. Silviu Stasselovú, predsedníčku Spolku slovenských knihovníkov a vedúcu Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá Slovenskú republiku súčasne zastupuje v Sekcii IFLA (International Federation of Library Associations) pre manažment knihovníckych asociácií.

 

Členstvo a funkcia v rade sú čestné a nezastupiteľné

Ústredná knižničná rada posudzuje a navrhuje koncepčné, strategické, organizačné a legislatívne opatrenia v oblasti knižničného systému, knihovníctva a knižníc, predkladá iniciatívne návrhy a odporúčania týkajúce sa priorít a potrieb knižničného systému, knihovníctva, knižníc a knihovníckej profesie. Rovnako posudzuje návrhy a odporúčania týkajúce sa zapájania slovenského knihovníctva do medzinárodných knihovníckych projektov, ako aj návrhy a odporúčania týkajúce sa postavenia, fungovania a kooperácie knižníc v rámci knižničného systému. Rada ďalej posudzuje návrhy a odporúčania týkajúce sa výberu a prípravy štandardov pre knižničný systém so zreteľom na európske a svetové štandardy a odporúčania týkajúce sa knihovníctva, dokumentácie, tvorby a výmeny informácií najmä v elektronickej forme, ako aj návrhy a odporúčania týkajúce sa informatizácie, internetizácie a digitalizácie. Rada informuje verejnosť o práci a problematike knižničného systému, knihovníctva a knižníc. Členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry z radov popredných odborníkov knižničného a informačného sektora, ako aj zo zástupcov občianskych a profesijných združení. Noví členovia Ústrednej knižničnej rady boli menovaní ministrom kultúry SR a činnosť ÚKR bola opätovne obnovená v roku 2013.

 

Zoznam členov Ústrednej knižničnej rady (v abecednom poradí):

Ing. Alojz Androvič, PhD., riaditeľ Úseku elektronizácie a integrácie, Univerzitná knižnica v Bratislave

Mgr. Andrea Doktorová, riaditeľka Ústrednej knižnice SAV v Bratislave

PhDr. Daniela Džuganová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc

PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka Akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave a Akademickej knižnice FF UK v Bratislave

Ing. František Hasaj, riaditeľ Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči

Mgr. Jitka Kmeťová, riaditeľka Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave

PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice v Bratislave

Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice

Ing. Silvia Stasselová,  vedúca Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU v Bratislave a predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave

 

Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky