streda, 16 október 2013 00:00

Misia na Ukrajine – zažívame veľké veci! Doporučený

Misia na Ukrajine – zažívame veľké veci! Misia na Ukrajine – zažívame veľké veci!

Stáva sa postupne tradíciou, že bratia a sestry Evanjelického cirkevného zboru v Martine vysielajú raz ročne deväťčlenný tím, aby pre deti a mládež pripravil anglicko-kresťanský tábor. Cieľom služby je formovať týchto najmenších k poznaniu základných morálnych a kresťanských hodnôt a ich aplikácii v každodennom živote.

Význam misie

Slovenská podpora práce s deťmi a mládežou na Ukrajine začala už v roku 2005, kedy sa sedemčlenný tím Biblickej školy rozhodol pre krátkodobú misiu na tomto mieste. Po istom čase sa táto služba Bohu a blížnym obnovila. Uplynulý jún vycestoval náš tím na Ukrajinu už po piaty raz.

Význam misie na Ukrajine tkvie v stále sa prehlbujúcej podpore luteránskeho zboru v Petrodoline, ktorý spravuje farár Alexander Gross. Podľa jeho slov zápasí zbor s istou stagnáciou. Najväčším problémom je osloviť deti a mladých, ktorí by sa aktívne zapájali do činností zboru a ktorí by tvorili jeho ďalšiu budúcnosť. Alexander preto vyjadruje radosť z toho, že aj vďaka slovenskému tímu sa darí „ukazovať, že cirkev nie je iba miesto, kde ľudia prichádzajú postaviť sviečku, no je i miestom, kde majú deti svoje uplatnenie a kde sú pre niekoho dôležité.“

 

Ťažkosti a nádeje 

Myslím, že nie raz sa stáva, že ak niekomu povieme „Boh Ťa miluje“, dostaneme odpoveď „ale to ja viem“ a nie „áno, to každý deň zažívam“. Aj prípravný tím zakúša obavy z priebehu misie, neistotu v stále sa meniacom počte prihlásených detí či cirkevno-zborový zápas o potrebu tejto služby. Vo všetkých našich, ľudských zápasoch zažívame však aj mocný Boží dotyk! Prihlásených detí pribúda, z finančných darov sa nám podarí kúpiť symbolický dar pre partnerský zbor a vždy sa zvýši aj na niekoľko desiatok horaliek a pohľadníc, ktoré spolu s tímom putujú k deťom na Ukrajinu. 

Veľkou pomocou  v prípravách sú aj žiaci Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorí nielenže držia za misiu pôst, ale pravidelne vyhlásia zbierku za misiu. Ochota slovenských detí pomôcť sa ukazuje aj v kreatívnych odkazoch, kresbách a miniatúrnych darčekoch. V tomto smere sú neodmysliteľnou časťou misie aj jej podporovatelia a sponzori, ktorým patrí nesmierna vďaka za ochotné srdcia a dlane, vždy nastavené pomôcť!    

 

Prvé kroky poznania a viery

Do tábora, zameraného na výučbu angličtiny a základných kresťanských hodnôt prichádzajú deti z veriacich i neveriacich rodín. Myšlienka tábora preto musí byť zrozumiteľná a „šitá“ na všetkých. Pri najmenších deťoch kladieme dôraz na význam a potrebnosť modlitby, hovorenie pravdy a pomoc blížnemu. Väčšie deti zase pomyselne putujú po boku biblického hrdinu, akými sú napríklad Jozef, apoštol Pavol alebo Abrahám. Cieľom je priblížiť deťom význam života kresťana, potrebu božích prikázaní alebo hĺbku a význam dôvery a viery v Boha.  

 

O Ňom, nie o nás

Správy z Ukrajiny o tom, že slovenský tábor mal na tomto mieste veľmi dobrý ohlas boli pre nás povzbudením. Nespomíname to pre našu chválu – o tom misia nie je. Chceme iba povedať, že Boh si láskavým spôsobom používa aj to málo, čo mu môžeme ponúknuť a rozmnožuje to v plnosti.

A nám, účastníkom misie, modlitebníkom a finančným podporovateľom tejto služby Evanjelického cirkevného zboru ostáva priam zázračná radosť z toho, že v Boha, v ktorého všetci veríme, aj na Ukrajine spoznávajú a prijímajú ďalšie ľudské srdcia.

Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým podporovateľom a sponzorom misie na Ukrajine, bez ktorých by táto aktivita a služba Evanjelického cirkevného zboru v Martine nebola možná!  

Sponzori misie na Ukrajine 

 

Autor: Za misijný tím napísala Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Články mesiaca

Oznamy

„MARTINSKÉ AQUACENTRUM“: urbanisticko-architektonická súťaž …

ÚHA mesta Martin vyhlasuje ku dňu 28.03.2018 verejnú anonymnú jednokolovú urbani...

Aktivity

PegaFun: tanečná škola, ktorá naučí deti tancovať aj vystupo…

Tanečnú školu Pegafun zaiste poznáte, pôsobí v Martine už 10 rokov. A nebude to ...

Príroda

Výrub v Jedľovinách: ide o obnovnú ťažbu

Vypiľovanie desiatok stromov v Jedľovinách v martinskej časti Kolónia Hviezda ro...

Spoločnosť

Už ste sa zviezli novou MHD do OC Tulip?

Martinčania dlhodobo čakali na zavedenie pravidelného autobusového spoja do OC T...

Spoločnosť

Združenie Matka a dieťa Turca pomáha, kde treba

Začiatkom marca 2018 sa uskutočnil už 11. ročník benefičného koncertu v podaní S...

Spoločnosť

Odbory odmietli ústretovú ponuku Kia Motors Slovakia

(Teplička nad Váhom) 10. apríl 2018 – Po tom, ako odborová organizácia ZO OZ KOV...

Podnikanie

Dobrota prináša do OC Galéria vôňu čerstvého pečiva

Tradícia, poctivosť a dobrota – to sú hodnoty novootvorenej prevádzky pekárne Do...

Zdravie

Na JLF UK po prvýkrát promujú zubní lekári

Akademický rok 2017/2018 sa stane jedným z historických míľnikov Jesseniovej lek...

Ďakujeme našim partnerom
za podporu Turiec OnlineTV Severka
Mestská scéna Martin
Kino Strojár