streda, 16 október 2013 00:00

MsP Vrútky opäť začína s besedami prevencie kriminality

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
MsP Vrútky opäť začína s besedami prevencie kriminality MsP Vrútky opäť začína s besedami prevencie kriminality

V septembri znovu začalo obdobie vzdelávania detí a mládeže. Mestská polícia Vrútky preto pripravuje deťom nové aktivity v oblasti prevencie. Formovanie osobnosti už v rannom veku zohráva dôležitú funkciu, ktorá sa vo svojich kvalitách zhodnotí až v dospelosti. Prevenciou sociálno-patologických javov vo Vrútkach chcú príslušníci MsP prispieť k minimalizovaniu výskytu negatívnych spoločenských problémov ako je kriminalita, rôzne druhy závislostí, páchania úmyselných násilností či záškoláctva.

Hlavnou podstatou je viesť deti k plnohodnotnému tráveniu voľného času a k zdravému spôsobu života. Už tradične približuje túto prácu Mestská polícia Vrútky prostredníctvom besied, prednášok na pôde škôl a exkurzií v priestoroch polície. Snahou príslušníkov je nastaviť obraz policajnej činnosti, jej potrebnosť a nevyhnutnosť v rámci spravodlivej spoločnosti pred očami detí a mládeže v pozitívnom svetle, ktorý často haní zaujatý kritický pohľad verejnosti.

Počas návštevy policajnej stanice v rámci exkurzie je aj možnosť nahliadnuť na miesto, kde je vstup pre verejnosť za iných okolností zakázaný. Ide o chránené pracovisko, ktoré predstavuje základnú centrálu pre kamerový systém. Aj vďaka nemu sa životná úroveň v meste Vrútky zvyšuje, pretože prispieva k bezpečnosti nielen ich obyvateľov ale aj turistov a návštevníkov. Tešíme sa preto aj v tomto školskom roku na príjemnú a plodnú spoluprácu s deťmi a mládežou.

 

Autor: Zuzana Matulová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn