nedeľa, 20 október 2013 21:40

Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Z otvorenia výstavného projektu Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska Z otvorenia výstavného projektu Večné svetlá – Pocta písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska

Slovenská národná knižnica prostredníctvom Literárneho múzea SNK v rámci jubilejného roku 2013 ako roku 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, pripravila pre svojich návštevníkov reprezentatívny výstavný projekt Večné svetlá ako poctu písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska.

Výstavný projekt návštevníkom približuje nielen misiu solúnskych bratov na Veľkej Morave ale aj jej odrazy v dejinách slovenskej literatúry. Od Proglasu tak svetlo písma prejde cez diela klasicizmu, štúrovskej romantickej generácie až po slovenskú modernu a literárny exil. Výstavný projekt komplexne nadväzuje na stálu expozíciu dejín slovenskej literatúry LM SNK a poskytuje tak návštevníkovi možnosť vnímať celý literárny vývoj v súvislostiach.

Kultúrny program v rámci vernisáže výstavného projektu Večné svetlá rovnako ako výstava sama postihol širší rámec literárnych aktivít a mimo samotného projektu boli verejnosti predstavené aj publikácie z dielne Slovenskej národnej knižnice. Vernisáž otvoril výber zo starovienskych piesní v interpretácii CANTICA Collegium Musicum – Martinského komorného speváckeho zboru pod dirigentskou taktovkou doc. Štefana SEDLICKÉHO.

Modlitbu Staroslovenský Otčenáš predniesla PaedDr. Otília MORAVČÍKOVÁ – pedagogička ZUŠ Martin.

Hosťom sa prihovoril PhDr. Jozef BEŇOVSKÝ, riaditeľ LM SNK a autor scenára výstavného projektu Večné svetlá.

Šírku literárneho spracovania cyrilo-metodského odkazu priblížila montáž básní V. Turčányho, M. Rúfusa a J. Buzássyho v podaní Zuzany KRAMÁROVEJ – recitátorky Kruhu 3P.

Širšia kultúrna verejnosť sa na vernisáži mohla zoznámiť aj s publikáciami z produkcie SNK – Proglas – Konštantín Filozof – Sv. Cyril Slovenský biografický lexikón 5. zv.Bibliofíliu Proglas – Konštantín Filozof – Sv. Cyril predstavil jeden z jej spoluautorov, pán Stojan Lekoski, autor prekladu veľbásne Proglas do macedónskeho jazyka. V jeho podaní sme si vypočuli aj ukážku z macedónskeho prekladu predslovu k Evanjeliu.Keďže bibliofília Proglas pozostáva z 3-jazyčného spracovania veľbásne v staroslovienskom, slovenskom a macedónskom jazyku, po audioukážke staroslovienčiny v podaní pani Idy Rapaičovej, nám Proglas v slovenskom jazyku sprítomnila aj pani Eva Kalnická.Ďalšou publikáciou z autorskej produkcie SNK, ktorú sme predstavili verejnosti bol 5. zväzok  Biografického lexikónu Slovenska – prácu na tvorbe a najmä dosah tohto diela nám ozrejmil Mgr. Zdenko Ďuriška z Národného biografického ústavu SNK.

Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK, Fotografie Radoslav Ondrašovič © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn