utorok, 22 október 2013 00:00

Tajná moc médií v Evanjelickej základnej škole

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Tajná moc médií v Evanjelickej základnej škole Tajná moc médií v Evanjelickej základnej škole

Noviny dnes poskytujú množstvo hĺbkových analýz, pretože aktuálne správy poskytuje rozhlas a televízia. V aktuálnosti sú preto denníky v porovnaní s televíziou alebo rozhlasom v nevýhode. Výhodou tlačených médií je ale ich schopnosť objasňovať udalosť a predstaviť čitateľom detailné súvislosti, načo už televízia alebo rozhlas nemajú vo vysielaní priestor. Najnovšie médium, internet, spája vlastnosti všetkých médií. Jeho dosah je nepredstaviteľný aj vďaka „friendom“, „statusom“, „lajkom“, „newsom“ a „eventom“, ktoré sa každý deň odohrávajú v jeho priestore...

Sme "online" každý deň. Aj preto sa mediálna výchova na školách ukazuje ako veľký, bezvýhradný pomocník vo vzdelávaní aj výchove žiakov. Podľa Dany Bednárovej, koordinátorky projektu na Evanjelickej spojenej škole v Martine (ďalej ESŠ) je mediálna výchova aj preto „prierezovou témou, ktorá by mala byť súčasťou viacerých predmetov.“

V znení tejto výzvy kráča aj multilaterálny projekt s názvom „tajná moc médií“, ktorý na pôde viacerých škôl prebieha už druhý rok. „Máme veľkú radosť, že druhý ročník medzinárodného projektu, zameraného na poznávanie médií, začal práve u nás – na Slovensku, v Turci, na Evanjelickej základnej škole v Martine“, pripomenula Dana Bednárová poukazujúci na viaceré partnerstvá medzi školami, ktoré ESŠ prostredníctvom projektu nadviazala: „Naša škola spolupracuje so žiakmi z tureckého Mardinu, švédskeho Vasterasu  či so žiakmi z Llica d´Amunt v Katalánsku, alebo Dabrowej Gorniczi v Poľsku.“

Cieľom tejto spolupráce má byť pokus o hľadanie odpovedí nato, aká veľká je moc médií a ako ovplyvňujú správanie a myslenie človeka.Prostredníctvom projektu majú žiaci nadobudnúť schopnosť analyzovať médiá, rozumieť im a skrze rôzne aktivity si uvedomovať (aj) negatívny mediálny vplyv. Koordinátorka projektu Dana Bednárová preto konštatuje, že cieľom projektu je nielen „zlepšiť vnímavosť a predstavivosť žiakov ale naučiť ich aj riešiť problémové úlohy a ukázať im rozdiely medzi reálnymi udalosťami a fikciou.“


Jednou z prvých úloh, ktorú museli žiaci vzhľadom na cieľ projektu splniť, bola nahrávka a spracovanie videa so známou osobnosťou – tentokrát ňou bol kapitán martinských hokejistov Michal Beran, ktorého žiaci spovedali v názoroch na mier a toleranciu. Ďalšie pracovné stretnutie žiaci vyplnili dopoludňajšou výrobou kreatívnych darčekových predmetov. Popoludní navštívili digitalizačné pracovisko Slovenskej digitálnej knižnice vo Vrútkach, ktoré je detašovaným pracoviskom Slovenskej národnej knižnice. Tu sa žiaci dozvedeli viac o procese digitalizácie dokumentov z knižničných a archívnych fondov. Išlo predovšetkým o digitalizáciu diel, ktorých autormi sú Slováci, boli vydané alebo vyhotovené na území dnešného Slovenska, ich obsah hovorí o Slovensku alebo Slovákoch a sú napísané v slovenskom jazyku. V záverečnej časti medzinárodného projektu „Tajná moc médií“ navštívili žiaci televíziu LUX v Banskej Bystrici, kde mali možnosť stáť v pozíciách kameramanov a moderátorov.

Zaujímavým spestrením projektu boli spoločné voľnočasové aktivity žiakov. Z viacerých spomenieme návštevu Železničného múzea vo Vrútkach alebo prechádzku po Harmaneckej jaskyni, ktorá je známa svojimi bohatými podzemnými priestormi, mohutnými stalagmitmi či množstvom zimujúcich netopierov. Prírodná krása, dlhá viac ako 2760 metrov, účastníkov projektu skutočne zaujala. Viacerí sa totiž jednotne vyjadrili, že „výstup v jaskyni bol síce pre niektorých náročný, ale stálo to zato!“

Vlastná skúsenosť žiakov s produkovaním veľkého množstva nových informácií počas trvania projektu Tajná moc médií opäť potvrdila skutočnosť nesmierneho množstva„právd“, ktoré sa každý deň odohrávajú na mediálnom javisku. O to väčšmi potrebujeme poznať silu a vplyv médií na človeka aj celú spoločnosť a súčasne chápať, ako mediálne informácie pozitívne selektovať, ako im rozumieť a ako ich správne využívať.

 

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne