štvrtok, 31 október 2013 23:58

Mestská polícia Vrútky: obchodovanie s ľuďmi je neustály problém Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Mestská polícia Vrútky: obchodovanie s ľuďmi je neustály problém Mestská polícia Vrútky: obchodovanie s ľuďmi je neustály problém

Žijeme vo svete, kde jeden z najvážnejších trestných činov, akým je obchodovanie s ľuďmi, ovplyvňuje životy miliónov ľudí. Rizikovú, najviac zraniteľnú skupinu predstavujú najmä ženy a deti. Obchodovanie s ľuďmi z akéhokoľvek dôvodu - sexuálne zneužívanie alebo nútená práca, je porušovaním základných ľudských práv. Ľudské bytosti majú právo existovať bez akejkoľvek formy otroctva, zneužívania, násilia, strachu a mali by byť rešpektované rovnako bez ohľadu na sociálny status.

Bolestivé sú prípady, kedy sa obeťou organizovaných skupín trestného činu obchodovania s ľuďmi stávajú bezbranné deti, ktoré sú nútené pracovať bez nároku na mzdu. Pod hrozbou násilia, sú mnohokrát zneužívané, robia veci, ktoré si pred tým nevedeli ani predstaviť a to v nehostinných podmienkach na farmách, stavebnom priemysle aj domácnostiach. Strácajú status človeka a tým aj rešpekt dôstojnosti.

 

Štatistiky uvádzajú, že k vykorisťovaniu dievčat dochádza najmä vo veku 12-14 rokov

Je ťažké si predstaviť túto tvrdú realitu a všetky tie veci, ktoré musia znášať proti svojej vôli. O nenaplnenom potenciáli a dosiahnutí prosperity v osobnom živote jednotlivca nehovoriac. Radostné dni v kruhu milujúcich blízkych, svojich priateľov a zážitky zo školského prostredia, to všetko emocionálne bezpečie je nenávratne preč. Obete obchodovania s ľuďmi sú poznačené modrinami, ktoré spôsobujú nielen fyzické, ale aj psychické škody. Kde hľadať príčinu?V chudobe, v nedostatku pracovných príležitostí, v plytkosti právneho povedomia verejnosti a  slabej vymožiteľnosti práva zo strany vlády. Nízka informovanosť, jazykové bariéry, rodinné tlaky to všetko sú faktory prečo "biznis s ľuďmi" narastá zo dňa na deň. Každý z nás sa môže stať obeťou obchodovania s ľuďmi, je preto potrebné vykonať správne opatrenia, pretože všetci túžime žiť šťastne v bezpečnom prostredí s ľuďmi, ktorých milujeme, nechceme žiť vo svete  otroctva, násilia a zneužívania.

 

MsP Vrútky informuje na školách o nebezpečných praktikách v rámci preventívnych prednášok

Polícia sa do tejto problematiky zapojila aj posilnením spolupráce a koordinácie aktivít s neziskovou organizáciou ICM Martin v zastúpení pani riaditeľky Ing. Heleny Ristvejovej. Mestská polícia Vrútky sa zapojila dňa 23.10.2013 do projektu ICM Martin s názvom "Mobilita mládeže v oblasti obchodovania s ľuďmi", kde realizovala aktivity v oblasti OSĽ pre žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Úspešnosť riešenia tohto závažného globálneho problému je založená predovšetkým na výbere správnych nástrojov a špecificky definovaných cieľov. Aktivity sú postavené na objasneníotázok spojených s poskytnutím informácií o číhajúcich rizikách, pravidlách bezpečného cestovania, života pri pobyte v zahraničí, o opatrnosti podávania osobných údajov neznámym osobám prostredníctvom elektronickej pošty, cez internet ale i osobne. Dúfame, že táto akcia prispeje k úspešnému splneniu všetkých našich vytýčených cieľov v rámci problematiky obchodovania s ľuďmi.

 

Autor: MsP Vrútky © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn