piatok, 01 november 2013 00:00

Slovenská národná knižnica prezentovala PROGLAS v Macedónsku Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Slávnostná prezentácia knihy Proglas za účasti veľvyslanca SR v Macedónsku Martina Bezáka a ďalších významných hostí Slávnostná prezentácia knihy Proglas za účasti veľvyslanca SR v Macedónsku Martina Bezáka a ďalších významných hostí

Slovenská národná knižnica spolu s Národnou a univerzitnou knižnicou sv. Klimenta Ochridského v macedónskom Skopje prezentovali v dňoch 27. až 29. októbra 2013 knihu PROGLAS, ktorú SNK vydala tento rok pri príležitosti 1 150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu.

„Predstavenie tohto významného diela, nad ktorým prevzal záštitu minister kultúry Slovenskej republiky, je podnetom pre rozvíjanie ďalších vzájomných kontaktov a našej spolupráce na podujatiach v Macedónsku a na Slovensku. Prezentáciu Proglasu v macedónskom prostredí, ktoré je prapôvodom a kolískou staroslovienčiny i cyrilo-metodskej duchovnej a kultúrnej misie, pokladáme za súčasť naplnenia  Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Národnou a univerzitnou knižnicou sv. Klimenta Ochridského a Slovenskou národnou knižnicou“, uviedla v Skopje generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Stretnutie delegácie SNK na pôde Národnej a univerzitnej knižnice sv. Klimenta Ochridského v Skopje v Macedónsku

PROGLAS je veľkolepým básnickým chválospevom, Predslovom k prekladu Evanjelia sv. Jána do staroslovienčiny. Predstavuje výzvu, adresovanú Veľkomoravanom a slovanským národom, aby sa vzdelávali, chválili Boha, šírili slovo a pestovali písomníctvo a kultúru vo svojom národnom jazyku. Veľbáseň PROGLAS v pôvodnej staroslovienčine, slovenčine a v macedónčine pripravil zostavovateľ Stojan Lekoski a výtvarne stvárnil knižný grafik Vladislav Rostoka s využitím reprodukcií najstarších fresiek svätcov z Macedónska. Do vydavateľského projektu Slovenskej národnej knižnice prispeli odbornými štúdiami arcibiskup Cyril Vasiľ, ako aj vedeckí pracovníci Teodor Križka a Matúš Kučera. 

Generálna riditeľka SNK odovzdáva Proglas riaditeľovi Národnej a univerzitnej knižice sv. Klimenta Ochridského

Autor: Miriam Michaela Štefková © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn