Reklama
piatok, 01 november 2013 00:00

(Po)kroky ochotníckeho divadla...

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Zľava - M. Zajasenský - DS z Bystičky, M. Kozman - DS z Vrútok, M. Filus - metodik pre divadlo zo Žiaru nad Hronom, M. Krajčovič - lektor z SOS BB Zľava - M. Zajasenský - DS z Bystičky, M. Kozman - DS z Vrútok, M. Filus - metodik pre divadlo zo Žiaru nad Hronom, M. Krajčovič - lektor z SOS BB

Prvá tvorivá dielňa pre amatérskych hercov z cyklu Kam kráčaš, ochotnícke divadlo sa uskutočnila 24. októbra v klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska. Lektor  - dramaturg, režisér, metodik pre divadlo z Banskej Bystrice, dlhoročný porotca na rôznych divadelných súťažiach - Maroš Krajčovič zaujal vyše dvadsať účastníkov seminárom o dramaturgii, úprave dramatických textov a literárnych predlôh.

Zloženie záujemcov bolo rôznorodé - ochotníci z Bystričky a Vrútok, metodici pre divadlo z osvetových stredísk z iných regiónov, žiaci martinského konzervatória, základných umeleckých škôl i učiteľky dramatického odboru z Turčianskych Teplíc.

V prvej časti lektor oboznámil účastníkov seminára s pojmom, obsahom a zmyslom dramaturgie. Uviedol konkrétne príklady úpravy dramatických textov, dôležitosť spolupráce všetkých osôb, ktoré sa podieľajú na „výrobe“ predstavenia a aspekty ovplyvňujúce konečný výsledok tejto spolupráce. V druhej časti sa zameral na rozbor konkrétneho predstavenia v podaní amatérskych hercov z Talianska, ktoré bolo premietané prostredníctvom projektora. Výkony a dramatické stvárnenie postáv v hre Ilias a Odysea bolo inšpiráciou ako možno vyjadriť a znázorniť rôzne situácie a prostredia pomocou improvizácie, pohybom, gestami i výrazmi tváre.

Projekt „Kam kráčaš, ochotnícke divadlo?“ bude Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovať aj v novembri so Zuzanou Galkovou. Tvorivá dielňa o situácii ako základnej stavebnej jednotke je naplánovaná na 18. novembra 2013 v popoludňajších hodinách.

 

Autor: © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn