piatok, 01 november 2013 00:00

„Je tradičné dobré?“ ...nový pohľad na folklór

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
„Je tradičné dobré?“ ...nový pohľad na folklór „Je tradičné dobré?“ ...nový pohľad na folklór

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo v rámci projektu „Turiec tancuje a spieva“ vo štvrtok, 24. októbra 2013 o 13.00 h stretnutie a workshop určený pre vedúcich folklórnych súborov a skupín, detských kolektívov i kolektívov dospelých, pre všetkých folkloristov.

Workshop bol zameraný predovšetkým na to, čo je vo folklóre nové a ako sa folklórna choreografia robí po novom. Preto sa organizátori už v názve podujatia pýtali: „Je tradičné dobré?“ s podnadpisom „...nový pohľad na folklór“. Lektorkou workshopu bola Miroslava Palanová – absolventka štúdia choreografie tanca na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši. Asistovala jej Nina Janešíková – tanečnica z FS Stavbár zo Žiliny, ktorá sa na Šaffovej ostrohe 2013 v kategórii B umiestnila na 3. mieste a členovia DFS Kalužiar z Martina pod vedením Evy Dolníkovej.

Eva Dolníková, ako účastníčka workshopu a tvorivej dielne, sa po skončení vyjadrila, že workshop o folklóre bol prezentovaný na veľmi dobrej úrovni. Bol  obohacujúcim o podané informácie týkajúce sa tvorby choreografie, o námety na čerpanie z odbornej literatúry, či o spôsoby ako sa má tvoriť choreografia, spojené aj s ukážkou tanca Kysuce – Oščadnica. Prebiehala živá diskusia o tom, ako sa tvorila choreografia, čo treba pozmeniť, aby tanec bol zaujímavejší, napr. viac využiť neznáme prvky v tanci, či prispôsobiť choreografiu veku detí.

Nina Janešíková taktiež osobne veľmi ocenila organizáciu workshopu zameraného na folklórny tanec a súčasné dianie vo folklorizme. Myslí si, že podnety lektorky Miroslavy Palanovej boli trefné a pre mnohých vedúcich a členov folklórnych kolektívov boli motivujúce. Organizáciu podobných workshopov a seminárov považuje za dobrú cestu k šíreniu osvety medzi členov súborov a skupín.Vyjadrila sa, že sa veľmi poteší, ak sa podobné podujatia budú organizovať častejšie za účasti kvalifikovaných lektorov a na zaujímavé témy z oblasti folklóru a folkloristiky.

 

Na základe pozitívnych ohlasov účastníkov workshopu vieme, že podobný typ semináru má veľký zmysel

Pomáha rozširovať vedomosti a tanečné zručnosti tanečníkov  a prináša nové postrehy a pohľady pre vedúcich folklórnych kolektívov. A aj keď sa konal v komornom prostredí klubovne Turčianskej knižnice , bol prínosom a inšpiráciou pre všetkých zúčastnených. Ďalšie stretnutie folkloristov v rámci projektu „Turiec tancuje a spieva“ bude zamerané na hudobné variácie, spev a spevácke inšpirácie vo folklóre a a uskutoční sa v mesiaci november. Projekt je finančne podporený v rámci dotačného systému MK SR.

Autor: Mgr. Monika Ondrušová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn