utorok, 05 november 2013 21:57

Konferencia a metodický deň: Reflexie v Martine Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Galaprogram: Eva Potučková, Ján Šesták, Adam Kmeť, Lenka Pastvová, Foto: M.Nahálková Galaprogram: Eva Potučková, Ján Šesták, Adam Kmeť, Lenka Pastvová, Foto: M.Nahálková

V Martine sa vo štvrtok, 24. októbra uskutočnilo nevšedné podujatie s názvom „Reflexie „ - konferencia a metodický deň pre kultúrno-osvetových pracovníkov z regiónu ŽSK.  Podujatie vyvrcholilo podvečer toho istého dňa slávnostným programom pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku osvety v Turci, v Štúdiu SKD v Martine.

V dopoludňajšom programe , v rámci odbornej konferencie vystúpili so svojimi príspevkami riaditelia kultúrnych zariadení  z celého regiónu – z Oravy, Liptova, Kysúc, zo Žiliny a z Turca, v ktorých predstavili najzaujímavejšie aktivity svojich zariadení. V otváracom príspevku riaditeľ odbory kultúry a cestovného ruchu ŽSK Peter Kubica zdôraznil , že slovo osveta rozhodne nepatrí medzi archaizmy, ale do kultúrno- osvetovej práce je neustále potrebné vnášať aj nové výzvy. Inšpirácie z možno aj zdanlivo nesúrodých oblastí života... Na záver konferencie sa diskutovalo o potrebe nového zákona o kultúrno-osvetovej činnosti. Medzi prítomnými hosťami boli aj traja členovia výboru Rady vlády pre kultúrno-osvetovú činnosť a boli to práve oni, ktorí predniesli svoje príspevky na aktuálnu tému prípravy nového zákona.

Popoludní sa účastníci podujatia rozdelili do pracovných skupín a podľa svojho záujmu navštívili niektorý z pripravených workshopov -  na tému ochotníckeho divadla sa hovorilo v klubovni TKS s lektorom Marošom Krajčovičom , o nových trendoch vo folklóre prednášali naslovovzaté odborníčky  Miroslava Palanová a Nina Janešíková v priestoroch klubovne v Turčianskej knižnici a v sobášnej sieni Turčianskej galérie bol mediálny tréning s lektorom Petrom Bohušom . Všetky workshopy a tvorivé dielne sa niesli v priateľskej a pracovnej atmosfére.

V podvečer sa v priestoroch vestibulu Š-SKD uskutočnila vernisáž výstavy Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a Fotoklubu Karola Plicku v Martine( mimochodom, fotoklub tiež oslavuje 60.výročie svojho vzniku). Vernisáž bola ozvláštnená vystúpením detského divadelného súboru Kamarát – pripravili si krátky program o príchode vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie. Metodický deň bol ukončený slávnostným programom – metodickou ukážkou slávnostného programu „na kľúč“ – v réžii Tibora Kubičku a pod taktovkou metodikov Turčianskeho kultúrneho strediska. Výbornou príležitosťou na jeho uskutočnenie bolo 60. výročie vzniku osvety nielen v Turci, ale aj na Slovensku.

Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko. Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno - povedať niekoľko rozumných slov.“ Tieto slová zazneli z úst autora Fausta - J. W. Goetheho - na sklonku 18. storočia. Platia dodnes. Kto iný im rozumie viac, než tí, ktorí chránia dedičstvo otcov a sami vytvárajú hodnoty ako odkaz nasledovníkom. Amatérsky tvoria či reprodukujú hudbu, svoje city a pocity vypovedajú cez poéziu, prózu alebo tancom, maľujú inzitné obrazy, zachytávajú okamihy času a z ochotníckych javísk tlmočia mnoho rozumných slov.

Sú svetlom.

Osvecujú.

Už 60 rokov...

Galaprogram v Štúdiu SKD v Martine bol poďakovaním všetkým bývalým aj súčasným kultúrno-osvetovým pracovníkom. Organizátorom podujatia sa podarilo sústrediť do jedného programu mnoho  šikovných starších  i mladých ľudí, talentov z celého regiónu, ktorí zastupovali jednotlivé oblasti ZUČ.

 

Národ a človek, ktorý si váži svoju minulosť, má nádej, že v spomienkach, slove a piesni bude žiť stále.

Tieto slová rezonovali a niesli sa ako niť celým kultúrnym programom. V rámci neho boli ocenení recitátorka Eva Potučková, dlhoročná vedúca detského divadelného súboru kamarát Emília Hajdúchová a kultúrno-osvetový pracovník Ján Padúch  z Valče a to pamätným listom Litteras Memoriales od predsedu ŽSK Juraja Blanára, pod záštitou ktorého sa podujatie aj uskutočnilo. Toto vzácne ocenenie získalo aj Turčianske kultúrne stredisko v Martine pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku a naopak - z rúk riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska si prevzali ďakovné listy významní bývalí aj súčasní osvetári z celého regiónu.

Pri organizovaní podujatia významným spôsobom pomohli aj niektorí starostovia obcí z turčianskeho regiónu, pracovníci odboru kultúry VUC a vedúci  kolektívov ZUČ, pôsobiacich  v regióne. Vďaka však patrí aj riaditeľom  Združenej školy , TG , Turčianskej knižnice a SKD v Martine, ktorí  organizátorom podujatia významne vyšli v ústrety. Viac o dejinách (nielen) turčianskej osvety sa mali možnosť návštevníci a účastníci celodenného podujatia dočítať v bulletine, vydaného pri tejto príležitosti.

Autor: Monika Ondrušová, metodička TKS v Martine (Autorka fotografií: M.Nahálková, J.Meriač) © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn