pondelok, 18 november 2013 00:00

Antropologická výstava "Moja iná rodina"

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Antropologická výstava "Moja iná rodina" Antropologická výstava "Moja iná rodina"

Zástupcovia Slovenskej asociácie sociálnej antropológie predstavili 13. novembra v priestoroch Slovenskej národnej knižnice jedinečný projekt pod názvom „Moja iná rodina“. Výstava netradičným spôsobom predstavuje výstupy antropologického výskumu rodín žiakov stredných škôl.

Projekt bol spolufinancovaný nadáciou Intenda v rámci programu "Rozvíjame občiansku identitu", ktorého cieľom je stimulovať rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti. Projekt prebieha prostredníctvom podporovania kritického myslenia, posilňovania účasti mladých ľudí na občianskom živote a na riešení komunitných problémov alebo vďaka aktivitám reflektujúcim kolektívnu pamäť spoločnosti. „Cieľom výstavy je poukázať na rôznorodosť , a teda na to, že v každej rodine ju máme implicitne danú. Nemusí to byť len rôznorodosť etnická, ale aj náboženská, sociálna či rôznorodosť v povolaniach. Ďalším zámerom bolo priblížiť sociálnu antropológiu ako vedu študentom, ale aj širšej verejnosti,“ uviedla spoluorganizátorka projektu Jaroslava Panáková.

 

Do projektu sa zapojili žiaci zo štyroch škôl

Na výsteve sme mohli vidieť diela žiakov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach, Gymnázia Angely Merici v Trnave a Gymnázia Kukučínova v Poprade. „Viacerí študenti sa vďaka pedagógom, ktorí zakomponovali projekt do vyučovania spoločenských vied, mali možnosť zúčastniť prednášok realizovaných v rámci projektu Moja iná rodina a 28 z nich sa na projekte podieľalo aktívne. Poskytli fotografie, zozbierali rodinné príbehy a vytvorili genogramy svojich rodín,“ doplnila Jaroslava Panáková

Predstavená bola aj publikácia "Moja iná rodina", v ktorej autori Jaroslava Panáková a Andrej Mentel z Ústavu sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského oboznamujú čitateľov so zámermi projektu, pojmami a metódami, ktoré boli na skúmanie rodín použité. Počas slávnostného otvorenia vystúpili so svojimi sociálno-antropologickými prácami týkajúcimi sa témy rodiny aj dve študentky z FSEV UK. Program bol počas celého večera sprevádzaný príjemnou jazzovou hudbou v podaní kapely Juraj Glonek Trio. Všetky zozbierané materiály, či už fotodokumentáciu, rôzne typy genogramov a rodinné príbehy, sú netradične nainštalované v priestoroch kaviarne Slovenskej národnej knižnice.

Návštevníci majú možnosť zhliadnuť túto výnimočnú výstavu až do 29.11.2013

Autor: Mira Kováčová © Autorské práva sú vyhradené

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online

Reklama

Doprava v regióne