štvrtok, 21 november 2013 00:00

Dajme veciam druhú šancu

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Dajme veciam druhú šancu Dajme veciam druhú šancu

Zaujímavé podujatie s environmentálnou tematikou, určené deťom v predškolskom veku, sa konalo dňa 20.novembra v priestoroch martinského Centra voľného času Kamarát. Pozostávalo z premietania tematickej rozprávky, teoretickej prezentácie, súťažného triedenia zmiešaného odpadu a tvorivých dielní s využitím rôznych materiálov, ktoré mali deti inšpirovať k ďalším možnostiam využitia nepotrebných vecí.

V úvodnej časti bola malým účastníkom premietnutá rozprávka, v ktorej postavička vyhadzovala odpadky do prírody. Toto konanie deti ihneď búrlivo odsúdili. Nasledovala environmentálna prezentácia, vďaka ktorej si škôlkari pripomenuli farebné rozlíšenie kontajnerov na separovaný odpad a ujasnili si základné zásady triedenia odpadu. Spomenuté boli kontajnery na papier, plasty, sklo i bioodpad. Počas interaktívnej prezentácie deti aktívne a prevažne úspešne hádali, do ktorého koša jednotlivé odpadky patria.  Škôlkarom bola na zaujímavých príkladoch vysvetlená recyklácii, ako aj to, čo sa deje s nevyseparovaným odpadom. Oboznámili sa tiež s princípmi fungovania skládok a spaľovní.

Súťažná časť spočívala v samotnom vyskúšaní si triedenia odpadkov

Pripravené boli škatule so zmiešaným odpadom a úlohou detí rozdelených do družstiev bolo správne a čo najrýchlejšie vyseparovať obsah krabíc do farebných vriec. Deti zvládli triedenie bez väčších ťažkostí. Ovládali i to, že napr. baterky či diskety nepatria ani do jedného z bežných kontajnerov, ale do nebezpečného odpadu. Nachádzala sa tu aj výstavka inšpirujúcich výtvorov z novinového papiera, nepotrebných kartónov, orechových škrupiniek či vrchnáčikov z plastových fliaš, ktoré väčšinou končia v koši. Práve tie škôlkari využili na výrobu vlastných farebných obrázkov. V závere ich za aktívnu účasť neminula sladká odmena. „Podujatie "Dajme veciam druhú šancu" bolo realizované po prvý raz a zúčastnili sa ho škôlkari z MŠ Jána Šimku, ktorá sa zapojila do projektu Martinská škôlkarská univerzita. Vrámci tohto programu absolvujú cyklické podujatia a aktivity, ktoré sú zakaždým zamerané na inú tému. Prezentáciu a hry tohto typu je však možné absolvovať aj formou jednorázového podujatia. Separovanie odpadu a recyklácia je síce prierezovou témou v škôlkach, ale pokiaľ majú niektoré kolektívy záujem zúčastniť sa niečoho navyše alebo uvítajú zmenu prostredia, sú v CVČ Kamarát vítaní,“ dodala Mgr. Katarína Smolárová, vychovávateľka z CVČ Kamarát.

 

Autor: Mira Kováčová © Autorské práva sú vyhradené

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online