sobota, 23 november 2013 00:00

Celoslovenská vianočná súťaž pre materské školy

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Celoslovenská vianočná súťaž pre materské školy Celoslovenská vianočná súťaž pre materské školy

Matica slovenská v spolupráci s D MS organizuje v tomto roku celoslovenskú vianočnú súťaž určenú pre materské školy. Nakoľko poslaním materských škôl nie je len dopĺňanie rodinnej výchovy a rozvíjanie ich schopností, ale aj vzdelávanie a vytváranie ich vzťahu k prostredí v ktorom žijú, formovanie ich národného povedomia, vzťahu k vlasti, je spolupráca s nimi z pozície Matice slovenskej mimoriadne dôležitá. Aj preto organizujeme aj v tomto roku súťaž pre materské školy. Úlohou detí navštevujúcich materské školy je nakresliť, namaľovať alebo hocijakým iným spôsobom vytvoriť práce s tematikou Vianoc.

Materské školy, ktoré sa do súťaže zapoja, pošlú výtvarné práce do D MS, v ktorého pôsobnosti sa nachádzajú. Následné riaditelia  jednotlivých D MS vyhodnotia a vyberú z každého kraja max. 5 materských škôl, ktoré pošlú najkrajšie, resp. najzaujímavejšie výtvory. Následne tieto práce (výtvory) riaditelia D MS zašlú na adresu Matice slovenskej v Martine, kde budú tieto práce vyhodnotené porotou. Ocenených bude 24 materských škôl (z každého kraja 3) a na základe spätnej odozvy aj niekoľko detí, ktoré získajú knihu z Vydavateľstva Matice slovenskej. Odmenené materské školy získajú od  Matice slovenskej vianočné darčeky v podobe pracovných listov pre najmenších, a poukážky na 40% zľavu pri nákupe knižných publikácií  z Vydavateľstva Matice slovenskej. 

 

V minulom roku zorganizovala Matica slovenská „Veľkú Mikulášsku súťaž“, ktorá sa stretla s veľkým záujmom zo strany detí ako aj ich pedagógov, o čom svedčí aj účasť v podobe 48 zapojených materských škôl, ktoré nám poslali svoje práce s mikulášskou tematikou. Vybrané materské školy boli odmenené pracovnými listami pre najmenších, a tiež knižnými titulmi z matičného vydavateľstva. Súťaž bola určená len pre deti navštevujúce materské školy v Žilinskom samosprávnom kraji, nakoľko súťaž takéhoto charakteru bola organizovaná  vôbec po prvýkrát, takpovediac „skúšobne“, bez toho aby sme mali predstavu aký bude záujem o účasť v súťaži. Spätná odozva materských škôl bola veľmi pozitívna a prekonala naše očakávania.  Práve vďaka minuloročnému záujmu pedagógov o súťaže organizované Maticou slovenskou sme sa rozhodli zorganizovať súťaž pre materské školy aj v tomto roku.

 

Autor: Mgr. Eva Lacová marketingový pracovník MS, foto Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Jana Krivačková

Editorka Turiec Online