sobota, 23 november 2013 00:00

V CVČ Kamarát sa deti dozvedia viac o Európskej únii Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V CVČ Kamarát sa deti dozvedia viac o Európskej únii V CVČ Kamarát sa deti dozvedia viac o Európskej únii

CVČ Kamarát pripravil na nasledujúce mesiace nový cyklus vedomostných súťaží venovaný Európskej únii. Je určený predovšetkým žiakom II. stupňa základných škôl, ale aj študentom gymnázií. Okrem úvodného stretnutia, ktoré je naplánované na 9. decembra, je pripravených ďalších 5 súťažných kôl, ktoré sa budú konať jeden krát do mesiaca.

Podujatie voľne nadväzuje na úspešný projekt realizovaný pred tromi rokmi s názvom „Európska únia očami detí“. Jeho cieľom je predovšetkým vzbudiť záujem detí a mládeže o tému, ktorá sa nás neustále týka a priviesť ich k vzdelávaniu sa nad rámec bežných vyučovacích osnov, kde je téme Európskej únie venovaný len obmedzený priestor v rámci geografie či náuky o spoločnosti.

Prvé súťažné kolo sa bude týkať základných informácií o Európskej únii a členských štátoch, ale aj základných procesov a skratiek. Všetky potrebné informácie, sú dostupné na internete alebo v literatúre, ktorá bola doporučená pedagógom zodpovedným za prípravu. Aj keď sa jedná o vedomostnú súťaž, podujatie je robené zábavnou formou. Z tridsiatich súťažných otázok bude prvých desať spojených s pohybovými aktivitami, nevynecháme ani tvorivé úlohy. Pre víťazov sú samozrejme pripravené aj motivačné odmeny, “ uvádza lektorka centra voľného času p. Lazarová. Do súťaže sa zapojí šesť základných škôl. Ďalšie družstvá sú samozrejme vítané a stále sa môžu prihlásiť.

 

Autor: Mira Kováčová © Autorské práva sú vyhradené

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online