streda, 16 apríl 2014 23:12

SNK prezentovala v hlavnom meste Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršiu slovenskú knihu

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
SNK prezentovala v hlavnom meste Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršiu slovenskú knihu SNK prezentovala v hlavnom meste Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršiu slovenskú knihu

Slovenská národná knižnica (SNK) prezentovala na pôde hlavného mesta, v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha, ktorú vydala v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska. Dielo prostredníctvom faksimilnej rekonštrukcie a vedeckých štúdií sprístupnilo v roku 2013 verejnosti historicky najstaršiu knihu na území Slovenska, vydanú v domácej spisovnej reči - slovakizovanej češtine.

Kniha predstavuje priekopnícku sondu do výskumu kultúrnych dejín Slovenska

Zrod diela inšpiroval slovenský slavista Ľubomír Ďurovič, na vydanie ho pripravil tím historikov, filológov, teológov a bibliografov v spolupráci s grafikom Petrom Ďuríkom. Ide o slovenský preklad a adaptáciu Malého katechizmu Dr. Martina Luthera. Nemecký a čiastočne latinský Lutherov text bol preložený - prekladateľ nie je známy, podľa tradície to bol Severinus Sculteti - zatiaľ čo citáty z Biblie boli do tohto prekladu dosadené z Melantrichovej českej biblie, ktorá zachováva českú tradíciu biblických prekladov od XIV. a XV. storočia. Bardejovský katechizmus vytlačil ako jediné slovenské vydanie medzi mnohými latinskými, nemeckými a niekoľkými maďarskými významný tlačiar Dávid Gutgesell v Bardejove. Preto nesie pomenovanie „bardejovský“.

Malý katechizmus je aj v súčasnosti živou knihou. Bibliografická evidencia hovorí o viac ako 310 vydaniach Lutherovho Malého katechizmu v „slovenskej reči“.

Bardejovský katechizmus sa na Slovensku zachoval v podobe unikátneho, jediného, silno poškodeného výtlačku v Slovenskej národnej knižnici. O jeho objav a získanie do fondov SNK sa zaslúžil bibliograf a historik knižnej kultúry Boris Bálent, ktorý sa postaral v roku 1947 aj o jeho faksimilné vydanie. Zachovaný výtlačok Bardejovského katechizmu poškodil v presne nezistenom čase kníhviazač, ktorý z neho neprofesionálne odrezal vrchnú časť, a tak sťažil predstavu o jeho autentickej podobe. V dôsledku toho v ňom sčasti alebo úplne chýbajú prvé horné riadky. Ďalšie poškodenie unikátneho výtlačku zvýrazňujú i chýbajúce - možno kedysi zámerne odstránené - strany. Skupina bádateľov začala preto po roku 2009 spolupracovať s cieľom vytvoriť čo najzreteľnejšiu predstavu o tom, aký mala najstaršia slovenská kniha pôvodný formát a akým bol jeho autentický text vrátane zničených alebo stratených textových pasáží. Vytýčené ciele sa podarilo naplniť. Dôkazom je nielen rekonštruovaný text Bardejovského katechizmu vo vydanej knihe, ale i celý rad štúdií, ktoré rozmnožili a prehĺbili znalosti o dejinách Slovenska, osobitne o jeho knižnej kultúre v 16. storočí, ako aj o dejinách kresťanstva a reformácie na Slovensku.

Okrem „jadra“ publikácie, ktoré predstavuje text Bardejovského katechizmu graficky pripravený Petrom Ďuríkom, do nej prispeli špecializovanými štúdiami prof. Daniel Škoviera, doc. Miloslava Bodnárová, prof. emer. Ľubomír Ďurovič, doc. Milan Žitný, doc. Michal Valčo, historička kníhtlačiarstva v starom Uhorsku z Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti dr. Judit V. Ecsedy a doc. Miloš Kovačka. Vydanie diela podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Slávnostná prezentácia diela sa uskutočnila v januári 2014 v Bardejove.

V rámci bratislavskej prezentácie odznela aj prednáška prof. Ľubomíra Ďuroviča  „Bardejovský katechizmus- retrospektíva a perspektíva.“

Autor: Miriam Michaela Štefková © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn