pondelok, 28 apríl 2014 00:00

SNK zdigitalizovala unikátnu bohatú osobnú knižnicu generála M. R. Štefánika Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
SNK zdigitalizovala unikátnu bohatú osobnú knižnicu generála M. R. Štefánika SNK zdigitalizovala unikátnu bohatú osobnú knižnicu generála M. R. Štefánika

Slovenská národná knižnica (SNK) zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu pri príležitosti blížiaceho sa 95. výročia tragickej udalosti, pri ktorej generál Milan Rastislav Štefánik zahynul, časť jeho unikátnej bohatej osobnej knižnice obsahujúcej 710 titulov, ktoré sa zachovali v historických fondoch SNK. Množstvo z týchto diel dostal darom priamo od ich autorov, o čom svedčia podpisy a venovania v jednotlivých knihách.

Tento rok si pripomíname 100. výročie začiatku 1. svetovej vojny. Fondy SNK sú bohaté na dokumenty týkajúce sa tohto obdobia a preto sme sa rozhodli v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív postupne odhaľovať verejnosti aj túto časť našich dejín. Významný vedec, politik a diplomat Milan Rastislav Štefánik je neoddeliteľnou súčasťou obdobia 1. svetovej vojny. Naše depozity ukrývajú okrem fotografií, jeho osobných poznámok či pasu, aj jeho bohatú osobnú knižnicu, ktorej časť ponúkame verejnosti prostredníctvom našej stránky“, uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

 

Milan Rastislav Štefánik žil krátko, ale jeho život bol neuveriteľne dynamický a jeho záujmy všestranné.

Astronóm a meteorológ, vojak, letec, generál, politik, diplomat, ale aj cestovateľ, fotograf, milovník poézie a klasickej literatúry. Odrazom jeho všestrannej osobnosti je aj jeho osobná knižnica. Zachovala sa z nej asi len štvrtina z celkového fondu, ktorý prišiel v roku 1919 do Prahy zo Štefánikovho parížskeho bytu. Knižnica ešte v Prahe v Památniku odboje mala okolo 3 067 zväzkov, ale pri viacerých prevozoch knižnice v Prahe aj na Slovensku sa väčšia časť knižnice roztratila. Dnes z nej v archívoch SNK zostalo len 710 titulov v 801 zväzkoch. Ide prevažne o francúzsku knižnicu, čo súvisí so Štefánikovou perfektnou francúzštinou a jeho pobytom v Paríži. Ale nájdeme tu aj diela v angličtine, taliančine, nemčine, španielčine, ruštine, češtine, slovenčine, ale aj v maďarčine.


V osobnej knižnici M. R. Štefánika nájdeme tlače zo 16. až 20. storočia.

Z odborného hľadiska je to knižnica jednoznačne orientovaná na prírodné vedy a odráža Štefánikove hlavné záujmy. Najviac titulov je z oblasti astronómie, fyziky, matematiky, meteorológie, letectva, rádiotelegrafie, geológie a geografie. Nachádzajú sa v nej aj rôzne cestopisy, ako aj diela klasickej literatúry, poézie, filozofie a teológie. V knižnici sú diela viacerých Štefánikových osobných priateľov, napr. francúzskeho matematika Henriho Poincaré, Janssena, Bigourdana, Flammariona a ďalších. Okrem mnohých svetových vedcov, s ktorými Štefánik udržiaval priateľské kontakty a ktorých diela v jeho knižnici nemôžu chýbať, je tu aj dielo jeho profesora na pražskej technike, českého fyzika K.Zengera, ktorý mu dal odporúčania pre astronómov Flammariona a Janssena, keď v roku 1905 odišiel do Paríža. S jeho cestovateľskými aktivitami súvisí množstvo cestopisov, zemepisnej literatúry, učebníc cudzích jazykov, slovníkov, gramatík či turistických sprievodcov. Z filozofov tu nájdeme diela Bergsona, Comta, Nietzcheho, Confusia, Platóna, ako aj filozofické práce T.G. Masaryka. Osobitnú skupinu tvoria klasici francúzskej literatúry Balzac, Hugo, Moliére, Maupassant, Pascal, Zola, Sandová, Flaubert a mnohí iní. Jeho najobľúbenejším autorom bol však veľký ruský klasik L.N. Tolstoj, ktorého osobne navštívil v Jasnej Poľane, keď cestoval  do Turkestanu. Zo slovenských autorov čítal diela Krasku, Jesenského, Hviezdoslava, Sládkoviča, ako aj Dobšinského Prostonárodné rozprávky.    

 

Milan Rastislav Štefánik nastúpil 4. mája 1919 na letisku Campoformido pri Udine do lietadla Caproni 450, ktorého cieľom cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo však nepristálo, pretože sa náhle zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. Milan Rastislav Štefánik, ako aj ďalší traja členovia posádky boli na mieste mŕtvi. Havária lietadla sa dodnes úplne nevysvetlila. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle.

 

Autor: Miriam Michaela Štefková © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn