nedeľa, 01 jún 2014 00:00

Zanietený národovec, pedantný a prísny otec - taký bol Pavel Peter Roy

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zanietený národovec, pedantný a prísny otec - taký bol Pavel Peter Roy Zanietený národovec, pedantný a prísny otec - taký bol Pavel Peter Roy

Pavel Peter Roy patrí medzi zakladateľov slovenskej národnej bibliografie. Bol obľúbeným rečníkom a zanieteným národovcom. Publikoval články z oblasti histórie, národného a náboženského života. Bol členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti a účastinárom Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, členom Matice slovenskej. V nedeľu 1. júna si pripomíname 175. výročie jeho narodenia.

Pavel Peter Roy pochádzal z rodiny, ktorej predkovia, francúzski hugenoti (prívrženci Kalvínovho učenia) prišli na Slovensko pred náboženským prenasledovaním z Francúzska. Narodil sa 1. júna 1839 v Novom Meste nad Váhom v rodine evanjelického kňaza. Študoval na gymnáziu v Modre (1856), pokračoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, na univerzitách v nemeckom Lipsku a Erlangene, vo Viedni. V roku 1864 bol vysvätený za kňaza. Kaplánom v Starej Turej bol v rokoch 1864-1870, farárom v Púchove v rokoch 1870-1874, potom v Adamovských Kochanovciach (1874-1904). Zaslúžil sa o zveľadenie tamojšej školy. Pôsobil aj ako konsenior (zástupca predstaveného) Trenčianskeho seniorátu (1884-1904).

 

V mladosti naňho výrazne vplýval jeho starší brat (August Július Roy, kňaz, spoluzakladateľ a člen spolku Tatrín) a Jozef Miloslav Hurban. Manželky oboch bratov pochádzali z významných rodín. Otec Františky Royovej, rodenej Holubyovej, manželky brata Augusta bol osobným priateľom  J.M. Hurbana, jej brata Karola Holubyho popravili za účasť na revolučnom povstaní v roku 1848. Druhý brat Jozef Ľudovít Holuby bol svetoznámym botanikom a historikom. Manželka Pavla Petra Roya, Božena Royová bola dcérou J.M. Hurbana a patrila k zakladajúcim členkám spolku Živena. Keď Hurban vydával svoju najstaršiu dcéru v roku 1871 za púchovského farára Roya, mal na jednej strane radosť, že sa spoja obe rodiny, v ktorej boli zapálení národovci, ale na druhej strane mal obavy, či prílišné pedantné spôsoby v správaní jeho zaťa nebudú prekážať pri výchove detí. Keď sa Pavlovi Petrovi Royovi narodil syn Vladimír Roy (1885-1936), mal už 46 rokov a bol na svojho jediného syna veľmi prísny. Jeho syn pokračoval v rodinnej tradícii, stal sa kňazom a bol vedúcim básnikom druhej vlny slovenskej literárnej moderny, nadviazal na diela Ivana Krasku a Janka Jesenského. Prekladal z anglickej, francúzskej a nemeckej literatúry. Jeho syn, Ivan Vladimír Roy (1922-1987) bol diplomat, vysokoškolský pedagóg a prekladateľ.

 

Pavel Peter Roy patril k zakladateľom slovenskej národnej bibliografie

Od roku 1868 sa v prvom po slovensky písanom vedeckom časopise Letopis Matice slovenskej začali pravidelne uverejňovať bibliografie slovenských publikácií. Vo vtedajšej terminológii to bol slovenský knihopis. Zaznamenávali sa v ňom všetky samostatne vychádzajúce publikácie, bez ohľadu na ich rozsah. V tom období veľa titulov tvorili najmä učebnice pre školy. Roy bol autorom slovenského knihopisu za roky 1869–1873. Spracoval tiež registre k časopisu Cirkevné listy z rokov 1864-1870. Bol činný aj ako publicista. Svojimi článkami prispieval do mnohých novín a časopisov: Cirkevní listy, Národnie noviny, Sokol, Stráž na Sionu. Od roku 1904 bol na dôchodku a žil v Melčiciach, kde 5. decembra 1909 zomrel. Pochovaný je v Adamovských Kochanovciach.

 

Autor: TASR © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne