utorok, 03 jún 2014 00:00

Realizátor prvej operácie srdca v SR Pavol Šteiner zomrel pred 45 rokmi

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Realizátor prvej operácie srdca v SR Pavol Šteiner zomrel pred 45 rokmi Realizátor prvej operácie srdca v SR Pavol Šteiner zomrel pred 45 rokmi

Kardiochirurg a vysokoškolský pedagóg Pavol Šteiner bol realizátorom prvej operácie srdca na Slovensku. Od jeho úmrtia uplynie v stredu 4. júna 45 rokov.

Pavol Šteiner patril medzi najväčšie osobnosti slovenskej chirurgie. Ten, ktorý liečil a operoval mnoho ľudí chorých na srdce, paradoxne sám 4. júna 1969 vo veku 61 rokov zomrel na srdcový infarkt. V roku 1953 sa pod jeho vedením realizovala úspešná operácia mitrálnej stenózy srdca, prvá na Slovensku. Doktor Šteiner sa tak stal jedným zo zakladateľov kardiochirurgie u nás. V roku 1957 založil prvú Katedru chirurgie dnešnej Slovenskej zdravotníckej univerzity (vtedy Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov) v Bratislave. Na oddelení vybudoval aj experimentálne pracovisko a získané poznatky z pokusov operácií srdca a veľkých ciev na zvieratách uplatňoval v praxi.

 

V januári 1968 sa pod jeho vedením na I. chirurgickej klinike v Martine, po prvý raz v Československu, podarilo pomocou prístroja na mimotelový obeh vykonať embolektómiu pľúcnej artérie. Ešte predtým ako rozbehol kardiochirurgiu, zaviedol chirurgickú liečbu pľúcnej tuberkulózy a operácie pľúc realizoval aj v Tatranskej Polianke. Vychoval mnoho významných slovenských chirurgov, z nich viacero primárov. Kostlivého chirurgickú školu doviedol do Martina a prostredníctvom množstva svojich žiakov aj do ďalších regiónov Slovenska.

 

Profesor Pavol Šteiner sa narodil 29. marca 1908 v Bratislave

Študoval na lekárskej fakulte v Prahe, Bratislave aj vo Viedni (Rakúsko) a Paríži (Francúzsko). Promoval v roku 1932 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave. Popri medicíne vyštudoval aj filozofiu. Prvý rok pracoval na Internej klinike v Bratislave, v roku 1933 na Chirurgickom oddelení Vojenskej nemocnice v Bratislave. V rokoch 1934-1939 pôsobil na Chirurgickej klinike profesora Kostlivého v Bratislave. Dňa 9. decembra 1938 tu získal chirurgickú špecializáciu. Vo februári 1939 emigroval do Veľkej Británie, kde nostrifikoval a do roku 1945 pracoval ako vojenský chirurg. Za odborné úspechy mu udelili titul člena Kráľovského kolégia chirurgov (Fellowship of the Royal College of Surgeons, FRCS). Pracoval vo viacerých londýnskych nemocniciach najmä na traumatológii. Jeho hlavným záujmom bola hrudná chirurgia, čo vtedy boli hlavne výkony na pľúcach.

 

Do vlasti sa Pavol Šteiner vrátil vo februári 1945

V Košiciach krátko viedol chirurgické oddelenie Štátnej nemocnice. V septembri 1946 nastúpil do funkcie primára chirurgického oddelenia nemocnice v Martine. V roku 1961 habilitoval na docenta chirurgie. V roku 1962 významne prispel k založeniu tretej lekárskej fakulty na Slovensku (od roku 1969 s názvom Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine) a stal sa vedúcim jej chirurgickej katedry. Pod jeho vedením sa chirurgické oddelenie pretvorilo v roku 1967 na Chirurgickú kliniku. Túto viedol až do svojej smrti v roku 1969. V roku 1967 obhájil titul doktora vied a menovali ho za profesora chirurgie. Mal veľké pochopenie pre experimentálnu chirurgiu, pre vedu a výskum. Profesor Šteiner bol aj vynikajúcim športovcom, mnohonásobným reprezentantom Československa v plávaní a vodnom póle. Na počesť tohto výnimočného človeka, vedca i športovca sa konajú v Martine plavecké preteky a na lekárskej fakulte podujatie Šteinerov chirurgický deň.

 

Autor: TASR © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn