piatok, 05 september 2014 00:00

Pri Turčianskej galérii odhalili pamätnú tabuľu pripomínajúcu krvavé udalosti v Onóde Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Pri Turčianskej galérii odhalili pamätnú tabuľu pripomínajúcu krvavé udalosti v Onóde Pri Turčianskej galérii odhalili pamätnú tabuľu pripomínajúcu krvavé udalosti v Onóde

V stredu 27. augusta 2014 slávnostne odhalili pri Turčianskej galérii pamätnú tabuľu venovanú onódskym martýrom pri príležitosti 300. výročia onódskych udalostí. Podnetom k symbolickému pripomenutiu si týchto krvavých udalostí bola vedecká konferencia iniciovaná historikmi, ktorá sa uskutočnila v Slovenskej národnej knižnici v roku 2007 s cieľom porozumieť týmto udalostiam a nájsť o nich doklady.

Pamätná tabuľa, o ktorej vizuálnu podobu sa postaral výtvarník Peter Ďurík, má Martinčanom i všetkým, ktorí budú mestom prechádzať pripomínať to, že kráčajú okolo stoličného domu Turčianskej župy. Je venovaná vzácnym a výnimočným Turčanom, ktorí ako vyslanci Turčianskej stolice nebojácne vystúpili v Onóde a obhajovali vtedy zbedačený ľud Turca, pričom obidvaja 6. a 9. júna 1707 v Onóde na Dolnej Zemi zahynuli krutým spôsobom.

 

"V tom čase vojská Fraňa II Rákocziho, ktorý stál na čele piateho stavovského povstania proti uhorským kráľom, pôsobili na území dnešného Slovenska, presne povedané v Severnom Uhorsku a usilovali sa detronizovať vtedajších Habsburgovcov tak z rakúskeho trónu, ako aj z trónu uhorských kráľov. Toto povstanie trvalo niekoľko rokov a vyžiadalo si obrovské materiálne i morálne obete, obrovský počet životov. Zahynulo približne toľko ľudí, ako zahynulo Slovákov v prvej svetovej vojne, čiže celé desaťtisíce. Turčianska župa si túto katastrofu silno uvedomovala a patrí k jej naozaj ctihodným stránkam, že sa rozhodla iniciovať uzavretie mieru medzi povstalcami Fraňa II. Rákocziho a Habsburgovcami.

Pre túto myšlienku získala polovicu slovenských stolíc a aj ďalšie slovenské stolice, v celkovom počte trinásť, boli s touto myšlienkou viac-menej uzrozumené. Ale keď prišlo k realizácii, vysloveniu žiadosti a k predloženiu pamätného spisu turčianskej stolice, ktorá žiadala mier a pokoj pre Uhorsko, generál Berčéni, najbližší spolupracovník Fraňa II Rákocziho, zaútočil na turčianskych vyslancov a na mieste zahynul jeden z nich. Bol to Melichar Rakovský, stoličný notár a s ním bol ťažko ranený aj druhý vyslanec turčianskej stolice, jej podžupan, Krištof Okoličáni zo Slovenského Pravna, ktorý bol o tri dni nato popravený. Došlo vtedy k obrovskej nespravodlivosti, na ktorú by nielen Turiec, ale i celé Slovensko, pokiaľ má o svoje vlastné dejiny záujem, pokiaľ chce poznať a uctiť si vlastnú históriu, mali v dobrom spomínať," priblížil historické súvislosti docent Miloš Kovačka.

 

Memorialis, teda Turčianske posolstvo onósdskemu smemu, nemali Slováci k dispozícii až do roku 2007

"Listina, s ktorou vyslanci turčianskej stolice, nielen dvaja martýri, ale celé jej predstavenstvo kráčali do Onódu, bola vlastne prvým sociálnym a vlastne aj národným dokumentom tohto národa a je hrozným poznaním našich dejín, že pri prednášaní tejto vzácnej a vznešenej listiny obidvaja naši vyslanci zahynuli. Turčianska župa bola priamo v Onóde zrušená, insignie turčianskej stolice zničené. Božie mlyny melú a vždy mleli pomaly, ale v tomto prípade to prišlo do roka a do dňa. Fraňo II Rákoczi bol do roka a do dňa pri Trenčíne porazený a prišli aj mierové časy. A hoci sa nedosiahlo takmer nič z toho, za čo povstalci aj ľudia vo vojskách Fraňa II Rákocziho bojovali, predsa len ostal dokument o národnom a sociálnom cítení Turčanov, ktorí v tom čase hovorili v mene všetkých Slovákov. Predsa tu zostal dokument o schopnosti slovenskej stolice organizovať spoločne slovenský odboj voči nežiaducemu javu, voči hospodárskej katastrofe, čo svedčilo o tom, že ľud v tomto kraji jednoducho dospieva," objasnil význam listiny docent Kovačka. S úryvkom veršov z divadelnej hry venovanej spomínaným udalostiam, ktorá je súčasťou zborníka o onódskych udalostiach z roku 2007, vystúpil počas slávnostného aktu aj jej autor, spisovateľ Michal Kováč Adamov.

Autor: Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne