sobota, 04 október 2014 16:09

Spoznajte s nami objavy roku 1914 Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Spoznajte s nami objavy roku 1914 Spoznajte s nami objavy roku 1914

Slovenská národná knižnica prináša pohľad na storočné vynálezy, objavy a rekordy. Práve v čase vypuknutia I. svetovej vojny v roku 1914 zapĺňajú stránky novín nielen správy z jej bojísk, no aj úspechy domácich a zahraničných vedcov, inžinierov a bádateľov.

Prostredníctvom digitalizovaných storočných novín dávame verejnosti možnosť nahliadnuť do života vtedajšej spoločnosti. Jej neodmysliteľnou súčasťou boli prelomové objavy. Mnohé z nich dnes my sami používame ako bežné súčasti každodenného života, no pred sto rokmi to boli prelomové vymoženosti. Z novín sa dá vyčítať, že prvý elektrický načúvací prístroj sa začal používať práve v roku 1914. V tom istom roku vznikol aj rekord letu do výšky, bola vytvorená prvá farebná fotografia, a rovnako Slovák Štefan Banič získal americký patent na svoj letecký padák,“ uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

 

V storočných novinách sa dočítame o prvenstvách v rôznych kategóriách, kde je cítiť súťaživosť USA, Francúzska a najmä Nemecka. Zákonite vývoj vynálezov v tomto období šiel ruka v ruke s napredovaním a cieleným zdokonaľovaním vojenskej techniky. „Zaujímavosťou sú napríklad tiež správy o testovaní bezdrôtového telefonovania, prvých pokusoch vytvoriť elektricko-magnetickú železnicu vo Francúzsku, vypustení prvého automaticky riadeného lietadla v USA či nemeckej ponornej lodi operujúcej z morského dna,“ doplnila K. Krištofová. 

 

SNK prináša tému ako súčasť národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív na stránke www.dikda.eu, kde popri digitalizovaných knihách sprístupňuje denníky, týždenníky a mesačníky vychádzajúce na Slovensku pred 100 rokmi. Stránka tiež každý piatok ponúka týždenný prehľad storočných pikošiek príslušného týždňa z denníkov, týždenníkov a mesačníkov - Slovenské noviny, Slovenský denník, Národnie noviny, Národný hlásnik, Robotnícke noviny, Ľudové noviny, Slovenský týždenník, Národný hlásnik, Vlasť a svet, Domácnosť a škola, Slovenské pohľady, Veselé noviny, Rarášek, Živena či Dennica. Projekt DIKDA, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), verejnosti sprístupňuje zdigitalizované diela, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, teda ktoré sú z pohľadu autorských práv voľné. Môže sa tak stať po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov.

 

Autor: Mgr. Zuzana Stančíková, PhD. © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn