streda, 03 apríl 2013 00:00

Kniha je výsledkom práce ducha a šikovných rúk človeka

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Kniha je výsledkom práce ducha a šikovných rúk človeka Kniha je výsledkom práce ducha a šikovných rúk človeka

Už tradične mesiac marec spájame s knihou. Kniha, to nie je len text, príbeh, ktorý kupujeme. Kniha to je aj šuchot vytlačených listov, vôňa tlačiarenskej farby, ilustrácie, obal... Svoju finálnu podobu získava až v tlačiarni, odkiaľ putuje do kníhkupectiev. A práve kníhtlač je nerozlučne spätá s históriou Martina.

Ručná väzba Jozefa Stehlíka

26.marca 2013 usporiadalo Turčianske kultúrne stredisko v klubových priestoroch vernisáž výstavy kníh s ručne viazanou väzbou pána Jozefa Stehlíka (27.3.1932), jedného z posledných učňov - kníhviazačov historickej martinskej tlačiarne KÚS. Po privítaní pripomenula históriu martinskej tlačiarenskej a vydavateľskej činnosti riaditeľka TKS  Zuzana Kmeťová. Práve cez práce pána Stehlíka a jeho spomienky na učňovské roky sme sa preniesli do čias, keď kníhviazačstvo bola vzácna, umelecká, precízna práca. „Niektoré knihy získali na svojej hodnote práve obalom, iným obal vytvorený s láskou ešte viac podčiarkol obsah,“ povedala k  vystavovaným prácam Zuzana Kmeťová.

Účasť autora bola zároveň milou príležitosťou poblahoželať mu k jeho nadchádzajúcemu životnému jubileu


„Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom,“ citátom Jana Amosa Komenského pozvala Zuzana Kmeťová návštevníkov na prehliadku prác autora a symbolicky tak vyjadrila, že aj keď kniha prechádza svojím vývojom, a to od podoby rukopisnej, cez tlačenú, až po dnešnú, elektronickú. A v súčasnej dobe, keď všade vládnu moderné informačné technológie, nestráca svoje opodstatnenie a význam nielen pre jednotlivca, ale aj pre spoločnosť. Kniha naďalej ostáva jedným zo symbolov človeka, ľudskej kultúry a duchovného bohatstva. „Ďakujem všetkým, ktorí prišli, touto skromnou výstavkou som chcel poukázať na miznúce remeslo – knihárčinu“, privítal zúčastnených pán Stehlík.História Kníhtlačiarenského účastníckeho spolku

3. marca 1869 bol v Turčianskom svätom Martine založený Kníhtlačiarsky účastnícky spolok  (KÚS) , prvá národná tlačiareň a do roku 1936 aj vydavateľstvo.  Prvým predsedom sa stal Ján Francisci, po ňom sa v tejto funkcii vystriedali Milan Lichard, Jozef Capko, Jozef Škultéty, Oto Škrovina, Fedor Jesenský, Ľudovít Vanovič a Pavol Florek. V roku 1909 sa Kníhtlačiarsky účastnícky spolok zlúčil s Dulovým Kníhkupeckonakladateľským spolkom, čo malo za následok zvýšenie jeho vydavateľskej aktivity. V roku 1923 sa spojil s vydavateľským podnikom Tatran a po zlúčení s Neografiou v roku 1949 vytvoril národný podnik Severoslovenské tlačiarne.

V predprevratovom národnom vývine zohral spolok dôležitú úlohu. Závažne prispel k formovaniu Martina nielen ako vydavateľského, ale aj ako kultúrneho a spoločenského centra. V tlačiarni sa tlačil orgán Slovenskej národnej rady Národnie noviny, literárne časopisy Orol, Dennica, Slovenské pohľady, Živena, ľudovýchovný časopis Národný hlásnik, humoristický časopis Černokňažník aj vedecké časopisy Letopis Matice slovenskej, Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti či Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Spolok tlačil tiež publikácie súkromných vydavateľov a aj knižné publikácie spolkov a inštitúcií, ktoré v tom čase vyvíjali vydavateľskú činnosť, napr. Živena, Slovenský spevokol, Muzeálna slovenská spoločnosť.

V spolku sa tlačili aj významné edície toho obdobia, napr. Slovenský divadelný ochotník, Zábavné a poučné knižky, Divadelná knižnica, Slovenský národný zábavník či Románová bibliotéka. Po roku 1918 sa spolok orientoval na tlačenie kníh pre viaceré vydavateľstvá, napr. pre Tranoscius, Štátne nakladateľstvo, Kompas, najviac však pre Maticu slovenskú, ktorá tu tlačila svoje najvýznamnejšie edície, akými boli Čítanie študujúcej mládeže, Prekladová knižnica Matice slovenskej, Dobré slovo a Knižnica Slovenských pohľadov.

Autor: Renáta Rudinská

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Reklama

Doprava v regióne