Reklama
pondelok, 29 apríl 2019 01:49

Nezabudnime, sloboda bola vykúpená krvou

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Nezabudnime, sloboda bola vykúpená krvou Nezabudnime, sloboda bola vykúpená krvou

10. apríla 2019 uplynulo 74 rokov od oslobodenia obce Príbovce spod Nemeckej okupácie. Členovia CZ ECAV Príbovce, spoločne s Jednotou dôchodcov, Základná organizácia Príbovce, si dňa 14. apríla 2019 počas Služieb Božích konaných na Kvetnú nedeľu v evanjelickom kostole v Príbovciach, pripomenuli a uctili túto významnú udalosť v dejinách obce.

Zborový farár Marek Szabó privítal všetkých prítomných a pripomenul im, že je veľmi dôležité pripomínať si tieto udalosti. Spomienku moderovala farárka Zuzana Szabóová. Katarína Konrádová priblížila všetkým prítomným históriu odbojového hnutia v Príbovciach, ako aj prínos vtedajšieho zborového farára Mgr. Jána Chalupku pôsobiaceho v Príbovciach v rokoch 1943 až 1997. Ján Chalupka bol predsedom Revolučného národného výboru v Príbovciach ako aj členom Okresného revolučného národného výboru v Martine.

 

 

Ján Chalupka, bol predsedom RNV od 18.4.1944 do septembra 1944, kedy musel ujsť a schovať sa pred nemeckými okupantami, ktorí po potlačení Slovenského národného povstania obsadili dňa 21.9.1944 aj Príbovce.  V obci sa vystriedali jednotky Nemeckej, Vlasovej a Maďarskej armády. Bezohľadne si počínali proti známym členom Komunistickej strany, odbojárom, členom a funkcionárom revolučných národných výborov, podporovateľom partizánov a povstaleckých jednotiek. Ján Chalupka sa najprv ukrýval, no neskôr bol zatknutý gestapom a vyšetrovaný.

 

Po prepustení z väzenia aj naďalej pracoval ako Predseda RNV. Po oslobodení Príboviec a po skončení druhej svetovej vojny pôsobil Ján Chalúpka ešte v rokoch 1945 až 1947 vo funkcii predsedu Miestneho národného výboru v Príbovciach. Zároveň bol aj istý čas predsedom Miestnej odbočky Sväzu ľudových protifašistických bojovníkov v Príbovciach.

 

Janka Bellová zas priblížila všetkým prítomným priebeh oslobodenia obce podľa zápisu v Kronike obce Príbovce a predniesla báseň „Utíchli zbrane“. Pri vstupe do kostola bola pre záujemcov pripravená stručná publikácia o živote a diele Jána Chalupku, ktorá bola vydaná za pomoci partnerov MEMORIAE, občianska iniciatíva, Zažnime svetlo, o. z. a Vlastivedného odboru Matice Slovenskej.

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu