streda, 03 júl 2019 11:55

Vzniká historický dokument pri príležitosti storočnice obnovenia činnosti Matice slovenskej

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Vzniká historický dokument pri príležitosti storočnice obnovenia činnosti Matice slovenskej Vzniká historický dokument pri príležitosti storočnice obnovenia činnosti Matice slovenskej

Najstaršia národná, kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov sa pripravuje na oslávenie stého výročia obnovenia svojej činnosti z roku 1919. Takzvané oživotvorenie Matice slovenskej si pripomenie podujatiami v rôznych častiach Slovenska, ale aj krátkym historickým dokumentom.

Súčasťou dokumentu bude hraná scénka ochotníkov z Divadelného odboru MS a Mladej Matice. „Scenár približuje udalosti pred 5. augustom 1919, keď sa uskutočnilo slávnostné valné zhromaždenie, ktoré oficiálne obnovilo činnosť Matice slovenskej. Z vtedajšej staršej generácie v ňom vystupujú Jozef Škultéty, doživotný správca Matice, Pavol Országh Hviezdoslav, jej čestný predseda, Ján Vanovič, člen jej výboru, a napokon mladý Štefan Krčméry ako neskorší matičný tajomník," uviedol tajomník Divadelného odboru MS a autor scenára divadelnej scénky Peter Vrlík. 

 

„Dejiny Matice slovenskej boli vždy úzko spojené s osobnosťami, ktoré hýbali slovenskými dejinami. V roku 1919 zostalo z pôvodného matičného členstva pred jej zrušením v roku 1875 len 33 členov. Spolok sa však dokázal pozviechať a v medzivojnovom období zažil jedno z najúspešnejších období, keď svoju činnosť naplno rozvinul. Vznikli prvé miestne odbory, ktoré sa stali kultúrno-osvetovým hýbadlom v regiónoch. V roku 1926 bola postavená nová budova, v ktorej ustanovizeň sídli s prestávkou dodnes,“ozrejmil riaditeľ Archívu MS Pavol Madura, ktorý predstaví archívne dokumenty z oživotvorenia a ktorý je autorom prvej ucelenej monografie o sídelnej budove Matice slovenskej.

 

Historické súvislosti vysvetlí v krátkom dokumente aj riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS Július Lomenčík a literárny vedec z rovnakého ústavu Pavol Parenička. Matica slovenská si od augusta do novembra pripomenie oživotvorenie v mestách, kde vznikli jej prvé miestne odbory v roku 1919. Podujatia k storočnici organizujú počas roka aj ďalší matičiari.

Matica Slovenská

Tlačová správa