pondelok, 11 január 2021 11:11

Kláštor pod Znievom: Reštaurovanie súboru náhrobníkov rodiny Tocsek je ukončené

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Kláštor pod Znievom: Reštaurovanie súboru náhrobníkov rodiny Tocsek je ukončené Kláštor pod Znievom: Reštaurovanie súboru náhrobníkov rodiny Tocsek je ukončené

Finálna etapa reštaurátorských prác na náhrobníkoch rodiny Tocsekovcov zavŕšila obnovu národnej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v obci Kláštor pod Znievom. Keďže obec nemohla tieto práce urobiť iba z vlastných peňažných zdrojov, jednotlivé časti projektu boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Súbor náhrobníkov rodiny Tocsek je situovaný na miestnom cintoríne v Kláštore pod Znievom a pozostáva z piatich vedľa seba umiestnených kamenných náhrobníkov zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Ako uviedla Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., kunsthistorička a koordinátorka obnovy historických pamiatok v Kláštore pod Znievom, ide o dominantný náhrobník Mathiasa Tocseka so sochou stojacej ženy, vedľa ktorého sú po stranách takmer identické náhrobky patriace jeho dvom manželkám Márii a Ane. Skupinu dopĺňa dvojica menších náhrobkov, ktoré patria synom Mathiasa Tocseka, Rezsővi (Rudolfovi) a Mátyásovi.

 

Reštauračné práce prebiehali v štyroch etapách

 

Keďže z hľadiska finančnej i časovej náročnosti nebolo možné zreštaurovať súbor náhrobníkov naraz, práce boli podporené dotáciami z Ministerstva kultúry SR a rozdelené na etapy. V roku 2015 bol vypracovaný reštaurátorský výskum s návrhom reštaurovania, o rok neskôr boli začaté samotné reštaurátorské práce, a to demontovaním dvoch najviac poškodených náhrobníkov (Ana a Mária) a stabilizačnými prácami zabraňujúcimi degradácii kamennej hmoty.

 

 

Ďalšia časť bola realizovaná až v roku 2019, keď boli v rámci 3. etapy demontované dva náhrobníky (Mátyás a Rezső). Posledná fáza v roku 2020 zahŕňala reštaurovanie náhrobníka Mathiasa Tocseka, ktorý bol reštaurovaný priamo na mieste na cintoríne vzhľadom na jeho veľkosť a kompozíciu.

 

Vedenie obce sa netají radosťou z toho, že aj vďaka dotáciám bolo možné tieto náhrobníky obnoviť a zachovať tak ich nenahraditeľnú hodnotu aj pre ďalšie generácie. Záchranou historických a kultúrnych monumentov prispievame k rozvoju turizmu a cestovného ruchu v obci a zároveň vzdávame úctu k bohatej a slávnej minulosti našej obce.

 

Mgr. Lucia Kuželová

Prispievateľka Turiec Online

Administratívna pracovníčka, Obecný úrad Kláštor pod Znievom.