piatok, 09 august 2013 14:53

SNK zdigitalizovala významné náboženské spevníky z 18. storočia

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
SNK zdigitalizovala významné náboženské spevníky z 18. storočia SNK zdigitalizovala významné náboženské spevníky z 18. storočia

Chcete sa dozvedieť, z akých spevníkov a aké náboženské piesne spievali v kostoloch pri modlitbách naši predkovia? Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív dva historické významné náboženské spevníky z 18. storočia.

Som veľmi rada, že SNK sprístupnila na svojej stránke Tranovského zbierku duchovných piesní, ktorá predstavuje najvýznamnejší súbor piesňovej tvorby evanjelického duchovného spoločenstva a na jej princípoch vznikala ďalšia rozsiahla tlačená spevníková produkcia mnohých slovenských autorov. Rovnako sme verejnosti sprístupnili v zdigitalizovanej podobe aj katolícky spevník Cantus catholici, ktorý patrí k najvýznamnejším ranobarokovým slovenským kultúrnym pamiatkam“, uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

 

Zbierku duchovných piesní, evanjelický kancionál Cithara sanctorum (Písně duchowni staré i nowé kterýchž cýrkew křestianská při wyročnjch slávnostech a památkách, jakož y we wšelikých potřebách swých obecných y obzvlástných s mnohým prospěchem užiwá.) zostavil evanjelický farár Juraj Tranovský (1592 – 1637). Obsahuje duchovné piesne domáceho slovenského pôvodu, vlastné Tranovského piesne, Tranovského preklady latinských nemeckých piesní a piesne českého pôvodu. Evanjelický kancionál Cithara sanctorum prvýkrát vyšiel roku 1636 v Levoči v tlačiarni Vavrinca Brewera. Na základe súčasného bibliografického výskumu je známych vyše 200 vydaní Cithary sanctorum, ktoré sú dobovými svedectvami myšlienkových prúdov a jazykových prejavov autorov a zostavovateľov piesní. Cithara sanctorum sa v evanjelickej liturgii používala do roku 1992.

 

Katolícky spevník Cantus catholici. Pijsne Katholjcke. Latinské, y Slowenské, Nowé y Starodawné vznikol v období protireformačného hnutia v 17. storočí. Zostavil ho slovenský básnik a člen jezuitskej rehole Benedikt Sőlősi (1609 – 1656). V prvom vydaní kancionála z roku 1655 sa nachádza 290 latinských a slovenských duchovných piesní domáceho aj zahraničného pôvodu. V repertoári spevníka sa nachádzajú piesne vieroučného obsahu, piesne s námetmi zo života Krista, piesne venované uctievaniu mariánskych sviatkov či piesne s vianočnou tematikou.

 

SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, pokračovať pravidelne aj naďalej. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela bez súhlasu nositeľa autorských práv je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

 

Zdigitalizované diela nájdete na adrese www.dikda.eu

 

Autor:  Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn