piatok, 16 august 2013 15:46

Včelárstvo na Slovensku má viac ako tisícročnú tradíciu, svedčia zdigitalizované publikácie SNK

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
Včelárstvo na Slovensku má viac ako tisícročnú tradíciu, svedčia zdigitalizované publikácie SNK Včelárstvo na Slovensku má viac ako tisícročnú tradíciu, svedčia zdigitalizované publikácie SNK

Vedeli ste, že včelárstvo má na území Slovenska viac ako tisícročnú tradíciu a veľmi silné korene? Svedčia o tom viaceré významné historické zbierky a publikácie, ktoré má vo svojom depozite Slovenská národná knižnica (SNK) a ktoré zdigitalizovala a sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

Najstaršou včelárskou písomnou pamiatkou z čias uhorského štátu je zakladacia listina kláštora v Hronskom Beňadiku, ktorú vydal kráľ Gejza I. v roku 1075 a v ktorej je napísané: … kde daroval som (kláštoru) … včelárov. Týchto povinnosťou bude každoročne dávať dvanásť džberov medu … Chov včiel sa postupne počas nasledujúcich storočí stal významným hospodárskym odvetvím a mal aj tomu zodpovedajúce privilégiá. V rokoch 1775 a 1776 vydala Mária Terézia včelárske patenty, ktorými monarchia podporovala rozvoj včelárstva. Som veľmi rada, že verejnosti môžeme na našej stránke sprístupniť niekoľko zaujímavých zdigitalizovaných publikácií o včelárstve z 18. a 19. storočia“, uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. 

 

Počiatky včelárstva na území Slovenska siahajú hlboko do antických čias a sú úzko späté so Slovanmi

Prvú zmienku o včelárení, výrobe medu a medoviny na našom území zaznamenal už grécky diplomat a historik Priscus, ktorý v roku 448 ako posol východorímskeho cisára Theodósia navštívil dvor hunského vládcu Attilu. Miestne obyvateľstvo ho pohostilo neznámym nápojom medos: „Z dedín nám prinášali ľudia potravu, namiesto obilia proso a namiesto vína med, tak menujú to obyvatelia týchto miest.“

Z neskorších období historické pramene o včelárstve - brtníctve pribúdajú a prinášajú nám oveľa konkrétnejšie informácie o získavaní a výrobe medu medzi Slovanmi. Z obdobia Veľkej Moravy sa zachovala zmienka o drevených nádobách (ulidž), do ktorých včely znášajú nektár. Po rozpade Veľkej Moravy a následnom postupnom začlenení jej územia do štruktúr Uhorského kráľovstva včelárska tradícia pretrvala.

Časom sa včelári - brtníci začali združovať do spoločenstiev na čele so starostom, ktorý ich zastupoval pred vrchnosťou a staral sa o to, aby sa dodržiavali artikuly, ktoré obsahovali ich práva a povinnosti. Nezhody medzi sebou riešili aj pomocou právnych dokumentov, akými boli Žilinské rojové právo z roku 1378 či Dolnorakúsky traktát z roku 1678. Prirodzeným vývojom začali včelári - brtníci prenášať kmene stromov s rojmi včiel bližšie k svojim obydliam a používať úle podobné tým dnešným.

Panovník Ferdinand V. v roku 1836 zrušil tzv. malú dežmu, do ktorej patrila aj daň zo včiel. V priebehu 19. storočia sa slovenskí včelári na ochranu svojich záujmov a šírení osvety začali na miestnej a regionálnej úrovni združovať do spolkov. Ako prvá vznikla v Banskej Bystrici Spoločnosť priateľov včelárstva (1810). Podobne sa včelári organizovali do hospodársko-záhradníckych spolkov aj v Spišskej župe (1841), Bratislave (1861), Spišskom Podhradí (1864), Kežmarku (1865) a Košiciach (1865). Podmienky na organizovanie včelárov v celoslovenskom rozsahu sa zlepšili po vzniku Československa, kedy bolo založené Zemské ústredie včelárskych spolkov na Slovensku.

 

SNK na www.dikda.eu sprístupnila päť zdigitalizovaných významných historických publikácií o včelárstve:

Kaunic, Samuel: Rozmlauwánj o včelařstvj (r.1816)

Kratke Naučenj o Wčeličkách (r.1848)

Toth, A.: Prostonárodní Wčelár (r.1871)

Glosius, Ján: Obsah Potřebných Navčenj (r.1792)

Janza, Anton: Wytah Znowo-Skuseneho Wčelaře (r.1775)

 

SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, pokračovať pravidelne aj naďalej. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela bez súhlasu nositeľa autorských práv je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

 

Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne