piatok, 06 september 2013 20:59

SNK zdigitalizovala historické učebnice z 19. storočia

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
SNK zdigitalizovala historické učebnice z 19. storočia SNK zdigitalizovala historické učebnice z 19. storočia

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív osem historických učebníc z 19. storočia. „Ak chcete vedieť, ako sa učili naši predkovia prírodopis, matematiku či fyziku, stačí si na počítači otvoriť jednu z našich zdigitalizovaných učebníc, ktoré sme dnes sprístupnili na našej stránke. Aj takto sa môžeme dozvedieť mnoho hodnotných informácií o živote našich prastarých rodičov“, povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

SNK zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu tieto historické učebnice

Prírodopis pre národné školy: Rastlinopis – Ján Kožehuba – 1872
Prírodopis pre národné školy: Živočíchopis – Ján Kožehuba – 1872
Prírodopis pre národné školy: Nerastopis- Ján Kožehuba – 1872
Hwiezdoweda – M. Jalovecký – 1859
Spomínajme a nasledujme dobré príklady slávnych mužov a žien – Ján Bežo – 1896
Prostonárodnia Fysika – Kordoš, Gustáv – 1872
Počtové príklady – Ludvik Géza Groó – 1872
Počtoveda – Ján Galbavý – 1872

Slovenská národná knižnica v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív sprístupnila v lete na svojej stránke www.dikda.eu napríklad aj historické slovenské šlabikáre, čítanky a abecedáre z 18., 19. a začiatku 20. storočia. SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, pokračovať pravidelne aj naďalej. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela bez súhlasu nositeľa autorských práv je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.


Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Jana Krivačková

Editorka Turiec Online