Reklama
utorok, 24 september 2013 23:18

Necpalské zvony prezradili svoj príbeh Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Necpalské zvony prezradili svoj príbeh Necpalské zvony prezradili svoj príbeh

V nedeľu 22.septembra 2013 sa za prítomnosti viac ako 200 obyvateľov obce Necpaly, divákov zblízka i zďaleka, starostov okolitých obcí a za účasti evanjelických farárov i katolíckeho duchovného rozozvučali v kostole evanjelickej cirkvi a. v. v Necpaloch zvony a tie vtiahli prítomných ihneď do kostola. Potom sa už takmer hodinu rozprávalo a spievalo iba o nich - o zvonoch.

Kostol je ako studňa v záhrade, ako slnko na nebi, ako srdce v tele človeka. Kostol dáva dedine tvár. Bez kostola by bola dedina len zhlukom striech bez centra, bez stredu.

Pracovníci TKS v Martine sa pred časom v spolupráci so starostami a duchovnými podujali zmapovať a zdokumentovať v našom kraji, v regióne Turca historicky vzácne zvony, ale aj zvony ostatné - nie síce so starobylou históriou, ale zato s úprimným a ľudským príbehom, s dobrou myšlienkou. Vznikol tak  zaujímavý projekt, od začiatku „odsúdený“ na úspech. Odhalil totiž záujem ľudí (bez rozdielu vyznania) po poznaní histórie. A o zvonoch sa doposiaľ hovorilo málo, alebo sa o nich dokonca nehovorilo a nepublikovalo vôbec nič.

 

Zvony sú symbolom kresťanstva

Preto sa aj v tomto programe na začiatku pripomenul odkaz solúnskych bratov, vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí kresťanstvo priniesli na naše územie... V evanjelickom chráme privítal zborový farár Mgr. Jozef Havrila všetkých prítomných a potom už zazneli prekrásne tóny piesní v prevedení evanjelického spevokolu. O zvonoch a o tom, aký k ním máme vzťah my- deti dneška - porozprával vo svojom vystúpení František Záborský , amatérsky kampanológ. Program bol starostlivo rozdelený tak, aby sa prítomní mohli nerušene započúvať do histórie siedmych zvonov z oboch kostolov. A veruže bolo o čom!

Napríklad sa hovorilo o vzácnom  evanjelickom Chrámovom zvone , ktorý bol vystavený pred oltárom na veľkorozmernej fotografii. Odliali ho v roku 1897 vo firme Friedrich Seltenhofer a synovia  v Šoproni v bývalom Rakúsko - Uhorsku. Je ťažký 400 kilogramov a naladený do akordu F-dur. Vyniká ornamentmi, ktoré vzbudzujú krásu a poukazujú na veľké umelecké cítenie majstra zvonolejára -Seltenhofer a jeho synovia boli  za Rakúsko-Uhorska dvorní cisárski a kráľovskí zvonolejári!

Na plášti zvona je reliéf Kristus Pán na kríži a nápis VCHADZEJTE DO BRAN JEHO S DIKČINENÍM A DO SÍNI JEHO S CHVÁLAMI (Žalm 100, verš 4)

Na vŕšku kostolík siaha až do neba,
pripomína všetkým, čo je ich potreba.
Zvony až do diaľav hlaholia, volajú,
slávne časy zašlé v návrat vyzývajú.

Katolícki veriaci necpalčania sa zase právom môžu hrdiť zachovaným zvonom váženého pána baróna Ladislava JUSTHA , ktorý už 296 rokov visí na veži kostola Sv. Ladislava v Necpaloch.  Bol odliaty v roku 1717. Žiaľ, meno zvonolejára sa nezachovalo. Váži takmer 300 kilogramov, ale srdce má už novodobé, z dvadsiateho storočia. Ladený je do akordu Cis. V súčasnej dobe zvoní  na elektrický pohon pomocou elektromotora. Na plášti zvona sa nachádzajú dva reliéfy: jeden znázorňuje letiaceho anjela s krídlami a druhý ukrižovaného pána Ježiša Krista. Na ľavej strane kríža je Panna Mária a na pravej strane je apoštol.

Latinský nápis na zvone pomohol tvorcom programu preložiť PhDr. Ľ. Jankovič, PhD.: „Ján Balašovič pre celé toto miesto dielom/s prispením pre urodzených pánov Adama a Ladislava za pomoci ctihodného/dôstojného otca, nie však všetkých, ktorí sa hlásia k tejto farnosti roku Pána 1717 Justa. Bez nároku na odmenu hriechov našich si nespomínajúc ani pochybení nášho pána prinášame obetu na hroby nielen naše.“

V cirkevnej kronike rímskokatolíckej cirkvi na farskom úrade v Turčianskom Petre z roku 1935 nachádza sa takýto zápis:..."Na kraji obce Necpaly vítali sme zvony s procesiou. Mnohí veriaci ronili slzy radosti a hladkali si svoje zvony, ako dávno čakaných svojich miláčikov..."( záznam je o necpalských zvonoch Cyrila a Metoda a o Franklinovskom zvone). Aj zvony majú aj svoje mená, pred prvým úderom srdca o plášť ich pokrstili, dali im meno a ľudia sa ich naučili podľa mena a hlasu rozlišovať...

Oba kostoly v obci Necpaly, takisto bohatej na históriu, sa vyznačujú svojimi umeleckými pamiatkami: v katolíckom kostole sú to vzácne stredoveké nástenné maľby - fresky, vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, v evanjelickom kostole ( bývalom artikulárnom) je to zase vzácny štyristoročný oltár – „turzovský“, premiestnený sem z kaplnky Oravského zámku.

A tak bol program obohatený  o duchovný - ekumenický i  historický rozmer. Cítili to aj účinkujúci , autorka scenára  Zuzana Kmeťová a kampanológ- lektor František Záborský , recitátori Eva Potučková, Adam Kmeť, Katarína Žiačiková, moderátorka Viera Hatarová, speváčka Elena Pospíšilová a hudobník Ľubomír Ľahký. S textami do bulletinu, ktorý dostali do rúk všetci prítomní, pomohol Július Jarkovský a program doplnil spevokol evanjelického a.v. cirkevného zboru v Necpaloch. O krásne zábery zvonov sa postarali členovia Fotoklubu Karola Plicku – Ján Láclavík a Michal Orlický a Vierka Majdulíková doladila všetky detaily. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s vedením obce Necpaly a jeho starostom Petrom Majkom, evanjelickým a. v. farským úradom v Necpaloch a vďaka finančnej pomoci z dotácie MK SR na rok 2013.

 

Autor: Zuzana Kmeťová (Autorka fotografií: V.Majdulíková) © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn