Reklama
streda, 02 október 2013 00:00

Príbeh zvonov z evanjelického kostola v Príbovciach

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Príbeh zvonov z evanjelického kostola v Príbovciach Príbeh zvonov z evanjelického kostola v Príbovciach

V sobotu 28. septembra 2013 o 17:00hod. sa v evanjelickom kostole v Príbovciach opäť rozozvučali zvony... zhromaždení diváci sa započúvali do programu, v ktorom sa mali možnosť dozvedieť o svojich zvonoch niečo, čo doposiaľ nevedeli.

Za prítomnosti evanjelického farára Mareka Szaba a pani farárky Zuzany Szaboóvej, katolíckeho farára Štefana Barillu, starostu obce Príbovce Jaroslava Brzáka, ale i vzácnych hostí- seniora Turčianskeho seniorátu ECAV Mariána Kaňucha a predsedu VUC Juraja Blanára sa v hodinovom hudobno- poetickom programe postupne odkryli tajomstvá troch zvonov z roku 1926, ktoré visia na zvonovej veži príbovského kostola, vysokej 36 metrov... Sú to najťažšie a najkrajšie zvony v okolí, s prekrásnym ladením a hlasom.

Aj zvony majú aj svoje mená, pred prvým úderom srdca o plášť ich pokrstili, dali im meno a ľudia sa ich naučili podľa mena a hlasu rozlišovať... Zvony sú zliate z bronzu, zo zliatiny, ktorú vynašli pred 5000 rokmi. Zvukonosný bronz je pevný, ľahko sa zlieva, a je mimoriadne zvučný. Dokonale zliaty zvon si zachová zvuk na jednu alebo aj dve minúty. Na zvonoch sú spravidla nápisy, z ktorých sa dozvedáme nielen mená výrobcov, zvonolejárov, ale aj mená farárov a hlavných cirkevných činovníkov, richtárov, zemepánov, darcov, a tiež rôzne citáty. Práve jedným z často používaných v latinčine, a rovnako aj v slovenčine je: “Živých volám, mŕtvych oplakávam, blesky lámem“.

V programe zaznelo mnoho zaujímavých informácií, napríklad: „V roku 1926 mala evanjelická cirkev v Príbovciach tri zvony a fília v Svätom Petre (Turčianskom Petre) mala jeden zvon. Počet zvonov sa rozrástol až v roku 1934 o dva zvony v novopostavenom kostole vo fílii v Slovanoch“. Mimochodom, tu sa dodnes zvoní na zvony ručne, čo je mimoriadne vzácne a chvályhodné! Po zakúpení nových troch zvonov do kostolnej veže v roku 1926 bol cirkevným konventom a Kolomanom Benickým (Beniczkým) odsúhlasený predaj starobylého zvonu - Zvonu Benických  z roku 1878 , nakoľko by jeho tón neladil s novými zvonmi. Zvon bol „nepotrebný a bol uložený na strážnici“.

Pokračovanie príbehu príbovských zvonov , odkrývanie tajomstiev zvonice s mimochodom zachovaným a vzácnym vyše 400 ročným zvonom, bude na konci októbra v kostole Sv.Šimona a Júdu v Príbovciach. Sobotňajší program pripravil kolektív pracovníkov Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a uskutočnil sa v spolupráci s evanjelickým a. v. farským úradom, s Občianskym združením Nádej človeka a vďaka finančnej pomoci z dotácie MK SR na rok 2013.
 

Autor: Monika Ondrušová, autor fotografií: Rado Výbošťok © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn