utorok, 08 október 2013 21:49

SNK zdigitalizovala diela významného slovenského národopisca a zberateľa krojov, výšiviek a keramiky Pavla Socháňa

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
SNK zdigitalizovala diela významného slovenského národopisca a zberateľa krojov, výšiviek a keramiky Pavla Socháňa SNK zdigitalizovala diela významného slovenského národopisca a zberateľa krojov, výšiviek a keramiky Pavla Socháňa

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív diela významného slovenského národopisca a zberateľa ľudových krojov, výšiviek a keramiky Pavla Socháňa.

Pavol Socháň zorganizoval a pripravil v Martine v roku 1887 výstavu slovenských výšiviek, ktorá je dodnes považovaná za medzník v histórii slovenského národopisu. Jeho zbierka bola vystavená v roku 1895 aj v Prahe na Národopisnej výstave československej. Pavol Socháň zbieral aj kroje či keramiku a zaznamenával ľudové zvykoslovie a prejavy slovesnej tvorby. Zozbierané predmety vystavoval aj v zahraničí - v Prahe, Viedni, Lipsku či Berlíne“, uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. 

Národopisec, fotograf, maliar, publicista a osvetový pracovník Pavol Socháň sa narodil 6. júna 1862 vo Vrbici a zomrel 26. januára 1941 v Bratislave. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Jeho študentské roky sú spojené s gymnáziom v Kežmarku, kde bolo zakázané v tej dobe vyučovať v slovenčine. Pavol Socháň učil svojich spolužiakov slovenčinu a slovenskú literatúru v súkromnom krúžku, za čo bol zo školy vylúčený. V štúdiách pokračoval na učiteľskom ústave v Lučenci, kde založil tajný vlastenecký krúžok a vydával rukopisný časopis Žiara. Za svoju činnosť bol vylúčený aj z tejto školy a mal zákaz navštevovať školy v celom Uhorsku. Odišiel preto do Prahy, kde študoval na Akadémii výtvarných umení kresbu a dejiny výtvarného umenia a súčasne študoval aj na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity estetiku a národopis.

 

V štúdiu maliarstva pokračoval na akadémii v Mníchove kde sa začal venovať aj fotografovaniu

V roku 1891 sa vrátil na Slovensko, dva roky žil v Liptovskom Mikuláši a od roku 1893 v Martine. Tu mal až do roku 1912 fotografický ateliér, venoval sa ochotníckemu divadlu, pre ktoré napísal niekoľko divadelných hier a pôsobil aj ako režisér. V roku 1912 Socháň odišiel do Prahy a po vypuknutí 1. svetovej vojny v roku 1914 bol na neho vydaný zatykač ako na známeho a dlhoročného protimaďarského buriča. Pred zatknutím ušiel do USA, kde pracoval ako učiteľ, redaktor slovenských novín a časopisov a aktívne sa zapájal do proti rakúskeho odboja v New Yorku a Pittsburghu. Po návrate do vlasti pôsobil ako redaktor novín.

Pavol Socháň bol aktívnym spolupracovníkom slovenských, moravských, českých a rôznych slovanských spolkov, v roku 1882 v Prahe bol spoluzakladateľom slovenského študentského spolku Detvan. Bol spoluzakladateľom Muzeálnej slovenskej spoločnosti a vedúcou osobnosťou ochotníckeho divadla. Socháňova národopisná práca za začína v roku 1886. Bolo to krátko po výstave ľudových krojov v Olomouci, ktorá mala veľký ohlas nielen na Morave a v Čechách, ale aj v zahraničí vzbudila záujem o ľudový kroj a jeho ornamenty. Po tejto výstave sa Pavol Socháň rozhodol venovať ľudovému umeniu a národopisu.

 

Na stránke www.dikda.eu sa nachádzajú tieto jeho diela:

Zbojnik Juro Jánošík
Svätojánske ohne na Slovensku
Slovenská majolika
Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci
Habanská majolika a českobratřští exulanti v Uhrách
Kroje a svadba v Lopašově

 

SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, pokračovať pravidelne aj naďalej. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela bez súhlasu nositeľa autorských práv je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

 

Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn