piatok, 18 október 2013 09:44

SNK zdigitalizovala publikácie mapujúce svadobné obrady a obyčaje na Slovensku

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
SNK zdigitalizovala publikácie mapujúce svadobné obrady a obyčaje na Slovensku SNK zdigitalizovala publikácie mapujúce svadobné obrady a obyčaje na Slovensku

Chcete sa dozvedieť, aké obyčaje, piesne či vinše sprevádzali svadobné obrady našich starých a prastarých rodičov? Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív niekoľko publikácií o slovenskej svadbe, ktoré vyšli v rozmedzí 80-tych rokov 19. storočia až 20-tych rokov 20. storočia. Publikácie dokumentujú tradičnú formu svadby v niektorých regiónoch Slovenska – Lopašov v bývalej Nitrianskej stolici či Jasenová na Orave.

Slovenská ľudová kultúra je neobyčajne pestrá a bohatá na rôzne formy a predstavuje jedinečné dedičstvo našich predkov, ktoré je potrebné naďalej uchovávať, skúmať a prezentovať. Súčasťou slovenskej ľudovej kultúry je už oddávna svadba alebo veselie. Táto významná udalosť v živote človeka patrí do skupiny rodinných obradov a zvykov, ktoré sa historicky vyvinuli v určitý systém a preberali sa z generácie na generáciu. V depozitoch SNK sa nachádza množstvo zaujímavých publikácií mapujúcich obyčaje a obrady sprevádzajúce túto dôležitú udalosť v živote človeka“, uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

 

Jedným z charakteristických znakov jednotlivých národov a krajín je ich ľudová kultúra – kroje, piesne, hudba či tanec. Tradičná ľudová kultúra zahŕňa súbor javov z duchovnej a materiálnej kultúry spoločenského a rodinného života, ktoré sa preberajú z generácie na generáciu. Svadba spoločensky potvrdzuje právoplatnosť manželstva. Je to právny akt založenia novej rodiny a znamená nielen spojenie muža a ženy, ich vylúčenia z rodiny a spoločenstva slobodných, ale aj vznik príbuzenského vzťahu medzi ich rodinami. Svadba na Slovensku bola spojená s rôznymi zvykmi, obyčajmi, obradmi, vinšami, piesňami a príležitostnými rečami.

 

Základom tradičnej svadby boli akty obyčajového práva

K nim patril únos alebo kúpa nevesty. Kúpno-predajnú zmluvu nahradila dohoda rodiny ženícha a nevesty. Ďalšími aktmi obyčajového práva boli výmena svadobných darov, obradné odovzdanie nevesty ženíchovej strane, prijatie nevesty v dome ženícha, odobratie znakov slobodného stavu, atď. Svadba trvala jeden až tri dni a najčastejšie sa konala na jeseň a v zime, teda v období fašiangov. Priebeh svadby mal ustálenú formu. Jej typickou súčasťou bola napr. odobierka nevesty a ženícha od rodičov, rola starejšieho, družbov a družíc. Súčasná svadba zachováva niektoré tradičné prvky, napr. svadobné odobierky, zastavovanie svadobného sprievodu, predvádzanie falošnej nevesty, čepčenie mladuchy a jej tanec so všetkými svadobčanmi spojený s vyberaním peňazí či únos mladuchy. Potvrdzuje sa tak kontinuita ľudovej tradície so súčasnosťou. Literatúra o slovenskej svadbe je založená na opise svadobných obradov a na zápisoch svadobného folklóru (vinše, piesne).

 

Na stránke www.dikda.eu nájdete tieto publikácie:

Smlouwy, aneb: chwalitebné řeči swadebnj pro družbu
Způsob Pítání a Oddávaní mladou Nevěstu
Slovenské veselie
Svadba v Jasenovej
Slovenske veselie, Paulovič Augustín

 

Typickým vinšom pri polievke počas svadobnej hostiny bol napríklad tento:

Ženy, ženy, ženičky, panenky aj paničky!
dobrý pozor dávajte, na misu sa dívajte.
Tu sa nesie polievočka, je v nej kohút aj sliepočka,
chutné dlhé rezance, drobky z husi, melence.
Pozor dajte na kostičky, na rebierka, na nožičky,
by vám v hrdle nezostaly a paru vám nezacpaly,
budete ju potrebovať, pri tanci si odfukovať.
Mäso oberte si nožom, kosti nechajte zas mužom!

 

SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, pokračovať pravidelne aj naďalej. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela bez súhlasu nositeľa autorských práv je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

 

Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Jana Krivačková

Editorka Turiec Online