Vytlačiť túto stránku
utorok, 05 november 2013 00:00

Spoznávanie sv. Cyrila a Metoda – Martin

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Spoznávanie sv. Cyrila a Metoda – Martin Spoznávanie sv. Cyrila a Metoda – Martin

Pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej a 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie pripravila Matica slovenská projekt, ktorým si pripomenula históriu daných období. Zámerom projektu Spoznávanie sv. Cyrila a Metoda bolo predstaviť deťom osoby sv. Cyrila a Metoda a ich príchod na Veľkú Moravu prostredníctvom zábavných hier a súťaží. Cieľom projektu bola prezentácia Matice slovenskej smerom k najmenším deťom, výchova a vzdelávanie v oblasti slovenskej histórie, kultúry a umenia.

Súčasťou projektu bol aj animačno-vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa základnej školy. Program bol zrealizovaný na ZŠ Ul. Gorkého v Martine. Zúčastnili sa na ňom žiaci 3. a 4. ročníka. Žiaci dostali základné informácie z histórie o príchode a živote Cyrila a Metoda, o vzniku a činnosti Matice slovenskej a o jej prínose a veľkom význame pre náš národ. Deti pracovali v skupinách a riešili úlohy, ktoré boli pripravené zábavnou formou a  mohli pri nich využiť aj vedomosti z iných predmetov.

V poslednej úlohe sa mohli prejaviť aj výtvarné talenty, kde mohli nakresliť učencov Cyrila a Metoda podľa vlastnej predstavy. Žiaci pracovali s veľkým záujmom a radosťou. Úlohy sa im veľmi páčili, žiaci získali veľa nových vedomostí z histórie nášho národa. Každý dostal sladkú odmenu a najkrajšie výtvarné práce budú ešte odmenené peknou knihou.

Autor: Mgr. Veronika Kašubová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky