Vytlačiť túto stránku
pondelok, 11 november 2013 00:00

Príbeh zvonov z Turca Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Príbeh zvonov z Turca Príbeh zvonov z Turca

Rok 2012 a 2013 sa niesol v znamení  1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Na toto významné jubileum zareagovalo i Ministerstvo kultúry špeciálnym grantovým programom, vďaka čomu sa uskutočnilo množstvo podujatí.

Jedným z nich, podporené zriaďovateľom  ŽSK a tiež Ministerstvom kultúry SR – pripravilo aj Turčianske kultúrne stredisko v Martine  v evanjelickom kostole v Martine, 10. novembra 2013. Príbeh zvonov z Turca pritiahol v nedeľu množstvo divákov a záujemcov o túto oblasť našej histórie do martinského chrámu, a medzi hosťami nechýbali ani dekan katolíckej cirkvi v Martine, Kamil Lieskovský a senior turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch,  či starostovia okolitých obcí. Všetkých privítal evanjelický farár Milan Kubík (na fotografii nižšie vľavo).

Dobrá myšlienka je veľká vec. Dobrá myšlienka má mocné krídla, veľmi chytro a veľmi ďaleko vie zaletieť, ale aj v duši samej zanechá dobrú stopu.

Dobrá myšlienka má nesmiernu moc, nezastaví ju nič na svete:  ani cenzor, ani bajonety a zušľachtí  človeka ...dobrá myšlienka je prameňom pre dobrý skutok. (napísal J.C.Hronský)

Turčianske kultúrne stredisko a jeho pracovníci celý projekt pri jeho prvom uvedení (novemeber 2012) nazvali Príbeh zvonov. Podujali sa zmapovať a zdokumentovať v regióne Turca  historicky vzácne zvony, ale aj zvony  nadobudnuté z milodarov, s úprimným a ľudským príbehom, s dobrou myšlienkou. Veríme, že toto posolstvo sa podarilo zhmotniť aj v programe Príbeh zvonov z Turca, ktorý bol uvedený v nedeľu podvečer v zaplnenom evanjelickom kostole.

Ako uvádzajú historické údaje, „z pôvodne siedmych martinských evanjelických zvonov dnes tu visia len tri. Prvé – pôvodné - dva zvony si kúpili veriaci zo zbierok za 215 zlatých  a tretí zvon si zakúpili  v roku 1828.  Lebo keď si postavili krásnu murovanú vežu, chceli v nej mať aj krásny a veľký zvon! Kúpili ho za 953 zlatých, vážil 384 kilogramov a bol odliaty u známeho zvonolejára Seltenhofera v Šoproni v Maďarsku.  Zvon mal na obvode odliaty autorský nápis Svetozára Hurbana Vajanského: "Boha chválim, živých povolávam a mŕtvych oplakávam".

 

Tieto zvony boli v prvej svetovej vojne zrekvirované a roztavené na delá...

A tak aktéri hudobno-dramatického programu rozpovedali a odkryli historické pozadie i fakty nielen o zvonoch, ktoré boli cisárskymi vojakmi zhabané, ale aj o novonadobudnutých  a tých, ktoré na veži kostola zvonia dodnes. Pri príležitosti uvedenia tohto záverečného dielu programu bol vydaný aj bulletin - vlastne katalóg s uvedením všetkých, dodnes preskúmaných a zdokumentovaných  zvonov v regióne Turiec.  A tak si po skončení programu v kostole    mohli návštevníci pozrieť aj výstavu v Biblickej škole,  kde boli zvony vystavené  na veľkoplošných fotografiách.

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa pričinili o uskutočnenie úspešného podujatia, ktoré sa uskutočnilo vďaka finančnej pomoci z dotácie MK SR na rok 2013. Boli to najmä organizátori z TKS a z evanjelickej farnosti , ale i samotní aktéri – v programe účinkovali Eva Potučková, Eva Benčíková, Zuzana Bukovská, Zuzana Kmeťová , Adam Kmeť, František Záborský a moderátorka  Viera Hatarová. V hudobnom programe vystúpili členovia Spevokolu evanjelickej cirkvi v Martine a umelecké zoskupenie Mojmír Ďurík a Oľga Vongrejová.

 

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango, festa decoro - Živých volám, mŕtvych oplakávam, blesky lámem, sviatky okrášľujem (Schillerovo motto pre Pieseň o zvone).

Často býva tento nápis uvedený i na zvonoch, ktoré sme zdokumentovali v našom kraji. Zvony majú v sebe čosi mystické. Ich hlahol človeka sprevádza životom.  A človek odchádza a vracia sa. A možno je v tom zakódovaný  aj onen mystický hlahol zvonov z detstva, ktorý nás v pravý čas neomylne privádza k rodným prameňom...

 

Autor: Z.K. (autor fotografií: Jaroslav Meriač) © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky