Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Literárne múzeum SNK

pondelok, 23 február 2015 23:12

Pozvánka: Bábky a ich knižní kamaráti

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice pozýva všetkých, ktorí sa radi vrátia do svojich detských liet na unikátnu výstavu bábok a scenografík.

nedeľa, 26 október 2014 21:43

Deti sa zoznámili s dielami Márie Ďuríčkovej

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice pripravilo pre žiakov základných škôl atraktívnu vyučovaciu hodinu Mária Ďuríčková deťom. V audiovizuálnej sieni LM SNK sa deti zoznámili s dielom, aj so životom obľúbenej spisovateľky. 

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice ponúklo uplynulý štvrtok emotívny literárny program venovaný 140. výročiu narodenia spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny. Išlo o hlavné sprievodné podujatie výstavného projektu Krvavé sonety-Slovenská literatúra a Prvá svetová vojna.

Pri príležitosti stého výročia vypuknutia prvej svetovej vojny pripravila Slovenská národná knižnica pre svojich návštevníkov reprezentatívny výstavný projekt Krvavé sonety - Slovenská literatúra a prvá svetová vojna. Slávnostné otvorenie výstavy prebehlo vo štvrtok 25.9.2014 v priestoroch Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice.

Slovenská národná knižnica (SNK) pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny pripravila pre svojich návštevníkov reprezentatívny výstavný projekt Krvavé sonety – Slovenská literatúra a prvá svetová vojna. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok 25. septembra 2014 o 16.00 hod. v Galérii literatúry a umenia Literárneho múzea SNK v Martine.

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice (SNK) pripravuje v rámci výstavy Krvavé sonety – Slovenská literatúra a prvá svetová vojna pre svojich návštevníkov literárno-umelecký program ZO ZAJATIA - scénické čítanie korešpondencie Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej z vojnových rokov 1915 – 1919. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 2. októbra 2014 o 17.00 hod. v Audiovizuálnej sieni Literárneho múzea SNK pri príležitosti 140. výročiu narodenia spisovateľa J. G. Tajovského a 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny.

Počas letných mesiacov na návštevníkov Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice čaká výstava s názvom Z depozitu na svetlo, ktorá prináša výber mobiliárov niekoľkých slovenských spisovateľov a spisovateliek  uplynulého storočia. Expozícia venovaná Čajakovcom, Jozefovi Škultétymu, Jozefovi Cígerovi Hronskému, Maši Haľamovej a Zore Jesenskej má za cieľ priblížiť atmosféru doby, v ktorej tieto významné osobnosti slovenskej literatúry žili a tvorili.

piatok, 27 jún 2014 22:24

Výstava: Z depozitu na svetlo

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice v Martine pripravilo letne ladenú  výstavu z výberu mobiliárov niekoľkých slovenských spisovateľov a spisovateliek  uplynulého storočia. Chce ňou priblížiť reálie i dobovú atmosféru, v ktorej žili a tvorili vybrané osobnosti slovenskej klasickej modernej literatúry.

Označené v

V rámci európskeho podujatia Noc múzeí a galérií sa v sobotu 17. mája 2014 od 17. hodiny uskutoční v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice v Martine kultúrny program na počesť Jozefa Murgaša. Bol osobnosťou, ktorá sa zapísala do svetových dejín v oblasti objavovania bezdrôtovej telegrafie a do počiatkov tvorenia Česko-Slovenska. Preto pri tohtoročnom 150. výročí jeho narodenia a 85. výročí úmrtia bol zaradený do kalendára svetových osobností UNESCO.

štvrtok, 05 december 2013 22:34

My experience of working at the LM SNK

The City of Martin, with a population of 58,000, is roughly the same size as Hereford in the UK. This may be a small place, but it has a huge significance to the Slovak National Culture, history and education. As part of the SNK, the Literary Museum in Martin has experienced a rich and tumultuous history.

Označené v
Strana 2 z 4