Matica slovenská (MS) pripravuje v budove Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) spomienkovú akadémiu venovanú mimoriadnemu štátnikovi Matúšovi Dulovi. Nad podujatím prevzal záštitu predseda NRSR Andrej Danko.

Slovenskí vodcovia zvyknú zomierať mladí a záhadne, 41-ročný Ľudovít Štúr, 39-ročný Milan Rastislav Štefánik tragicky zahynul 4. mája 1919 práve v čase rodiaceho sa nového štátu, ktorému potom veľmi chýbal. Veď ako by vyzeralo  Slovensko, ale aj Európa a svet v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia, keby slovenským politikom a štátnikom bol Štefánik? Bol by mal 59 rokov.

Vedenie Matice slovenskej, predseda MS Marián Tkáč a správca MS Maroš Smolec, ktorí sú aj v orgánoch matičnej tlačiarne NEOGRAFIA, a. s., Martin, zrušili objednávku českého vydavateľstva na tlač 15 000 kusov knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf pre slovenský trh.

pondelok, 14 marec 2016 23:40

Apelácia občanov na podporu školstva

Duchovná aj materiálna prosperita spoločnosti sa odvíja od kvality a úrovne vzdelania občanov. Výchova a vzdelanie sú okrem zdravia človeka najvyššou hodnotou – devízou človeka i spoločnosti. Kvalitná výchova a vzdelanie sú základom každej prosperujúcej demokratickej spoločnosti.

Reprezentatívna výstava DIELO, POCTA A PORTRÉT – ĽUDOVÍT ŠTÚR V SLOVENSKOM VÝTVARNOM UMENÍ bola v premiére vystavená v rodnom kraji Ľudovíta Štúra, v Galérii Regionart v Prievidzi a po polroku navštívila aj Martin, kde potrvá do 31. januára 2016, kde bude zverejnená a aktívne i pôsobiť v čase 160. výročia skonu významnej osobnosti. Otvorenie výstavy sa konalo za účasti zástupcu primátora mesta Martin Mgr. Imricha Žiga, riaditeľa Turčianskej galérie Ing. Ľubomíra Kraľovanského, kurátora výstavy a predsedu Klubu výtvarných umelcov a teoretikov PhDr. Ladislava Skraka a vystavujúcich umelcov.

Matica slovenská sledujúc návrhy na premenovanie pôvodne najstaršieho mosta v Bratislave na Most Františka Jozefa, prichádza s návrhom, aby most, ktorý je pokračovaním Ulice Ľudovíta Štúra, niesol meno tejto významnej osobnosti nášho národa.

Prezident Matice srbskej Dragan Staniç vyzval listom predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča k reakcii na snahu kosovských Albáncov o vstup do UNESCO.

Turčianske kultúrne stredisko, obec Valča, Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči a Dom Matice slovenskej v Žiline pripravujú nultý ročník prehliadky speváckych a hudobných schopností rodín, ktorá sa uskutoční 28. novembra o 14.00 hod. v kultúrnom dome vo Valči.

Matica slovenská v spolupráci so Slovenskou národnou stranou položila 28. októbra 2015 v rámci Roku Ľudovíta Štúra základný kameň pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove, počas ktorého došlo k narúšaniu pokojného priebehu slávnosti útokmi na miestnych Slovákov, matičiarov, na osobu Ľudovíta Štúra a Slovenskú republiku.

nedeľa, 18 október 2015 23:19

Stanovisko Matice slovenskej k postupu Jobbiku

Matica slovenská víta a podporuje všetky protestné kroky, ktoré podnikli predseda NR SR, predseda vlády, minister zahraničných a minister vnútra SR v súvislosti s otvorením kancelárie podpredsedu maďarskej extrémne pravicovej strany Jobbik Istvána Szaváya v Dunajskej Strede.

Strana 3 z 11
Reklama

Doprava v regióne