Dňa 29.septembra 2015 sa v Dome Matice slovenskej v Lučenci stretli členovia Matice a jej priaznivci na tretej vedeckej konferencii venovanej národnostným pomerom na Slovensku. Kancelárie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a štátneho tajomníka ministra kultúry ospravedlnili neúčasť svojich šéfov z pracovných dôvodov.

pondelok, 24 august 2015 21:07

Diakovské prázdniny bez nudy

Miestny odbor Matice slovenskej v Diakovej, SZUŠ M. Haľamovej Martin, SCVČ TK DEEP a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK organizujú každoročne pre prázdninujúce deti v obciach regiónu Turiec zaujímavé podujatie Prázdniny bez nudy. Deň prázdnin bez nudy spočíva v hrách, súťažiach a tvorivých dielňach.

V poslednom období Európa pociťuje záplavu nešťastníkmi bez strechy nad hlavou zo severnej Afriky a Blízkeho Východu.

V rámci svojej návštevy Slovenska prijal Gregorios III., patriarcha gréckokatolíckej melchickej cirkvi z Damašku, zástupcov Odboru slovanskej vzájomnosti Matice slovenskej, ktorí mu odovzdali dar, triptych Genesis MMM.

Jeho stotisícová zbierka obsahuje notové záznamy, rytiny, traktáty, magnetofónové pásky i vzácne tlače.

Ani snehová kalamita nezabránila členom výboru Matice slovenskej, aby sa v sobotu 31. januára stretli v Martine a boli uznášaniaschopní. Jeden z najdôležitejších bodov programu bol návrh rozpočtu na rok 2015, ktorý predložil správca Matice slovenskej M. Smolec.

nedeľa, 01 február 2015 23:21

Rok Ľudovíta Štúra 2015

V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – Ľudovíta Štúra. Toto okrúhle výročie predstavuje jedinečnú príležitosť na pripomenutie si jeho života a mnohostranného diela nielen na regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj s presahom do medzinárodného kontextu.

Matica slovenská má od soboty 18. októbra schválený rozpočet na rok 2014. Jeho prijatie podmieňovala zlá ekonomická situácia od začiatku roka, keď neštátne príjmy ustanovizne negatívne ovplyvnil výpadok dividend jej dcérskej spoločnosti ‒ tlačiarne Neografia, vo výške až 400 tisíc eur. Deficit sa podarilo sčasti vykryť reštrukturalizačnými opatreniami, šetrením a sčasti zrušením tzv. zámennej zmluvy nehnuteľností medzi Neografiou a Maticou v hodnote 294 tisíc eur, čo bol potrebný príjem do rozpočtu Matice.

Podujatie organizované pri príležitosti 151. výročia založenia Matice slovenskej a 20. výročia prijatia zákona o Martine ako Centre národnej kultúry Slovákov prinieslo vystúpenia súborov aj multižánrové koncerty.

V dňoch 1.až 3. augusta 2014 sa uskutočnia v Martine Národné matičné slávnosti, ktorými vyvrcholia oslavy 151. výročia založenia Matice slovenskej – najstaršej celonárodnej kultúrnej a vedeckej inštitúcie. Hlavnými organizátormi podujatia s rozmanitým programom sú Matica slovenská a Mesto Martin, s finančným prispením Ministerstva kultúry SR.

Strana 4 z 11
Reklama

Doprava v regióne