Zobrazenie položiek podľa značky: SNK

Pred Slovenskou národnou knižnicou pribudla drevená knižná búdka, z ktorej si hocikto môže knihu vypožičať a potom ju vrátiť späť, prípadne vložiť do nej titul zo svojej domácej knižnice, aby zas poslúžil inému. Jednoducho vytvoriť taký „kolobeh života“ kníh.

Označené v
nedeľa, 22 marec 2015 00:00

Ako Slováci zamietli s palénkou…

Slováci mali k alkoholu vždy akosi blízko – pivo, víno, pálenka -  naši predkovia pri ich tvorbe vedeli zúžitkovať skoro všetko.

Označené v

Slovenská národná knižnica (SNK) počas Týždňa slovenských knižníc privítala stovky návštevníkov. V týždni od 18. do 23. marca pripravila bohatý program v zmysle hesla „Knižnice pre všetkých“. Ten si mohli návštevníci akcií pozrieť v priestoroch SNK, ale aj mimo nich.

Označené v

Historické knihy sú cennou súčasťou kultúrneho dedičstva. Všeobecne sú však v značnej miere poškodené nevhodnými klimatickými podmienkami pri úschove (vlhkosť, plesne), alebo červotočom či hlodavcami. Rukami reštaurátorov prechádzajú vzácne knihy, ktoré sú často len fragmentami pôvodných. Slovenská národná knižnica v rámci Týždňa slovenských knižníc sprístupnila verejnosti pracovisko Oddelenia  reštaurovania a reparácií.

Označené v

Zverejnenie zdigitalizovaných zbierok rozprávok Pavla Dobšinského v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý realizuje Slovenská národná knižnica (SNK), zaznamenalo historický úspech – návštevnosť stránky www.snk.sk resp. www.dikda.sk vzrástla v priebehu jedného dňa o 17 000%.

Označené v

V rámci 14.ročníka Týždňa slovenských knižníc pripravila Slovenská národná knižnica pre verejnosť  „Deň otvorených dverí v Informačno – vedeckom centre SNK“. Záujemcovia sa mohli oboznámiť so službami, ktoré Informačno – vedecké centrum poskytuje a prakticky si vyskúšať vyhľadávanie v online katalógoch.

Označené v

Slovenská národná knižnica (SNK) sprístupnila pre verejnosť na svojej stránke www.snk.sk v sekcii Digitálna knižnica a digitálny archív (www.dikda.sk) zdigitalizované historické vydania rozprávok Pavla Dobšinského. Ide o štyri zbierky rozprávok a povestí z rokov 1880 až 1928, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana. Všetci milovníci starých slovenských rozprávok si tak môžu zbierky bez problémov stiahnuť do svojich počítačov či tabletov, alebo vytlačiť doma na tlačiarni a založiť domácu digitálnu knižnicu.

Označené v

Životopisné pásmo pri príležitosti 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, výstava venovaná autorke rozprávok Božene Němcovej, ukážky reštaurovania historických dokumentov či ukážky digitalizácie v Digitalizačnom centre vo Vrútkach, to všetko pre milovníkov kultúry a kníh pripravila od 18. do 23. marca Slovenská národná knižnica (SNK) pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc.

Označené v

Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice (SNK) Katarína Krištofová oboznámila tento týždeň poslancov Národnej rady SR, ktorí sú zároveň členmi Výboru NR SR pre kultúru a médiá so stavom projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ako aj s organizačnými zmenami, ktoré v SNK uskutočnila. Zasadnutie Výboru NR SR pre kultúru a médiá sa konalo v utorok 26. februára 2013 v Bratislave.

Označené v

Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) napreduje rýchlym spôsobom a podľa očakávaní. Projekt sa realizuje na základe zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku zo dňa 7. marca 2012 a jeho rozpočet je naplánovaný na 49,5 milióna eur. Novému vedeniu Slovenskej národnej knižnice (SNK) sa postupne darí odstraňovať následky niekoľkomesačného omeškania projektu spôsobeného bývalým vedením SNK na čele s Dušanom Katuščákom, ktoré celý proces digitalizácie významne zanedbalo.

Označené v
Strana 1 z 2