Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

nedeľa, 23 november 2014 20:58

Kuriozity z digitalizácie

Chcete vedieť, ako sa v 16. storočí pálil alkohol? Alebo ako vyzeral testament francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI.? Slovenská národná knižnica v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zdigitalizovala a ponúka na svojej stránke www.dikda.eu aj takéto písomné kuriozity.

Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenskej národnej knižnice (SNK) sa posunul do finálnej tretiny. SNK zdigitalizovala k dnešnému dňu viac  ako polovicu zo všetkých 2,5 milióna objektov. „Dnes je celkový počet zdigitalizovaných objektov viac ako 1,4 mil., z toho SNK spracovala 1,16 mil. svojich objektov, zvyšok sú objekty Slovenského národného archívu. V súčasnosti na projekte pracuje spolu 170 pracovníkov. Aj vzhľadom na 134 novovytvorených pracovných miest je SNK v súčasnosti dôležitým zamestnávateľom v regióne,“ povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Od polovice októbra sa podpisom zmluvy o dielo a odovzdaním staveniska rozbehla aj druhá plánovaná stavba národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenskej národnej knižnice (SNK) – rekonštrukcia troch poschodí depozitov v sídelnej budove knižnice. Realizátorom stavby je spoločnosť HORNEX, a. s., ktorá depozity zrekonštruuje za 8 mesiacov. Celková investícia predstavuje spolu 2 461 866,80 eur, z toho nenávratný finančný príspevok z eurofondov je vo výške 2 430 410,85 eur. Zvyšnú sumu vo výške 31 455,95 eur zaplatí SNK zo svojho rozpočtu. Od začiatku októbra sa buduje aj komplexné Digitalizačné a konzervačné centrum v detašovanom pracovisku knižnice vo Vrútkach.

Pod názvom básnikovej najmilšej zbierky veršov Slávme to spoločne predstavila dnes Slovenská národná knižnica (SNK) výstavu k 100. výročiu narodenia a 30. výročiu úmrtia poeta a kňaza Janka Silana. Záujemcovia si ju môžu pozrieť v Literárnom múzeu SNK v Martine až do 18. novembra 2014.

Tohtoročná pietna spomienka venovaná Pamiatke zosnulých v gescii Slovenskej národnej knižnice – Literárneho múzea, Mesta Martin a Matice slovenskej sa nesie v znamení 140. výročia narodenia spisovateľa Janka Jesenského a 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny.

Takto o rok si pripomenieme 200 rokov od narodenia Ľudovíta Velislava Štúra (28. 10. 1815 Uhrovec - 12. 1. 1856 Modra), kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, spisovateľa, učiteľa, novinára, poslanca uhorského snemu a nositeľa mnohých ďalších zvučných prívlastkov. Slovenská národná knižnica bude odteraz každý mesiac, po dobu jedného roka, až do nádherného výročia Ľudovíta Štúra prinášať zaujímavosti a pikošky z jeho súkromného a profesionálneho života, tvorby a zápasu o národnú svojbytnosť Slovákov.

nedeľa, 26 október 2014 21:43

Deti sa zoznámili s dielami Márie Ďuríčkovej

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice pripravilo pre žiakov základných škôl atraktívnu vyučovaciu hodinu Mária Ďuríčková deťom. V audiovizuálnej sieni LM SNK sa deti zoznámili s dielom, aj so životom obľúbenej spisovateľky. 

Slovenská národná knižnica si pripomína 129. výročie úmrtia Pavla Dobšinského a 95. výročie narodenia Vincenta Hložníka cez fantazijný svet rozprávok, ktorý ich oboch spája. Pokým ich Dobšinský s nadšením zbieral putovaním malebnými regiónmi Slovenska, Hložník ich s nie menším nadšením ilustroval.

Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice /SNK/ pripravil genealogickú konferenciu v spolupráci so Slovenskou genealogicko-heraldickou spoločnosťou  a Slovenským národným archívom. Na prednášky a diskusie o osobnostiach, ktoré formovali osudy našich predkov priši odborníci, ale aj  laická verejnosť. Diskutovali v Konferenčnej sále SNK.

Slovenská národná knižnica (SNK) si dnes pripomína 100. výročie od narodenia spisovateľa, redaktora, lektora, prekladateľa a filmového scenáristu Alfonza Bednára (1914 – 1989).

Strana 11 z 22