Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

Chcete zistiť viac o svojich predkoch? Zaujíma vás rodostrom vašej rodiny? Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice /SNK/ pripravil genealogickú konferenciu v spolupráci so Slovenskou genealogicko-heraldickou spoločnosťou  a Slovenským národným archívom. Na prednášky a diskusie o osobnostiach, ktoré formovali osudy našich predkov pozývame odbornú i laickú verejnosť v dňoch 15. a 16. októbra 2014, do Konferenčnej sály SNK.

Slovenská národná knižnica spolupracuje s významným americkým antropológom Andrewom Lassom. Profesor je iniciátorom a garantom projektu CASLIN (Czech and Slovak Information Network), v rámci ktorého sa v septembri tohto roku v Oponiciach konal jubilejný 20. ročník medzinárodného seminára slovenských a českých knižníc CASLIN 2014 - Knižnice a spolupráca: modely a metódy. Organizátorom seminára bola SNK.

Začiatkom októbra sa podpisom zmluvy o dielo a odovzdaním staveniska začala vo Vrútkach výstavba komplexného pracoviska – Digitalizačného a konzervačného centra. Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenskej národnej knižnice (SNK) sa tak posunul do svojej stavebnej fázy. Realizátorom stavby je spoločnosť SKANSKA, ktorá centrum vybuduje za 6 mesiacov. Celková investícia predstavuje spolu 2 531 000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok z eurofondov je vo výške 2 417 000 eur. Zvyšnú sumu zaplatí SNK zo svojho rozpočtu.

pondelok, 06 október 2014 21:34

Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“

Vo štvrtok 25. septembra 2014 sa v prednáškovej miestnosti Gymnázia J. Lettricha v Martine uskutočnil cyklus tvorivých dielní spojených s prednáškou na tému Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“.

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice ponúklo uplynulý štvrtok emotívny literárny program venovaný 140. výročiu narodenia spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny. Išlo o hlavné sprievodné podujatie výstavného projektu Krvavé sonety-Slovenská literatúra a Prvá svetová vojna.

sobota, 04 október 2014 16:09

Spoznajte s nami objavy roku 1914

Slovenská národná knižnica prináša pohľad na storočné vynálezy, objavy a rekordy. Práve v čase vypuknutia I. svetovej vojny v roku 1914 zapĺňajú stránky novín nielen správy z jej bojísk, no aj úspechy domácich a zahraničných vedcov, inžinierov a bádateľov.

Pri príležitosti stého výročia vypuknutia prvej svetovej vojny pripravila Slovenská národná knižnica pre svojich návštevníkov reprezentatívny výstavný projekt Krvavé sonety - Slovenská literatúra a prvá svetová vojna. Slávnostné otvorenie výstavy prebehlo vo štvrtok 25.9.2014 v priestoroch Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice.

Slovenská národná knižnica (SNK) pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny pripravila pre svojich návštevníkov reprezentatívny výstavný projekt Krvavé sonety – Slovenská literatúra a prvá svetová vojna. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok 25. septembra 2014 o 16.00 hod. v Galérii literatúry a umenia Literárneho múzea SNK v Martine.

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice (SNK) pripravuje v rámci výstavy Krvavé sonety – Slovenská literatúra a prvá svetová vojna pre svojich návštevníkov literárno-umelecký program ZO ZAJATIA - scénické čítanie korešpondencie Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej z vojnových rokov 1915 – 1919. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 2. októbra 2014 o 17.00 hod. v Audiovizuálnej sieni Literárneho múzea SNK pri príležitosti 140. výročiu narodenia spisovateľa J. G. Tajovského a 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny.

piatok, 19 september 2014 00:00

Štúrovci (opäť) v Turci

Vstupné priestory zväčša mĺkvej a strohej Slovenskej národnej knižnice sa vo štvrtok popoludní zmenili na nepoznanie. Prebehlo tam slávnostné otvorenie výstavy s názvom Štúrovci v Turci. Výstavu už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v priestoroch Slovenskej národnej knižnice. Tentokrát ako prípravu na dvesté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré sa bude oslavovať budúci rok.

Strana 12 z 22