Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica spolupracuje s významným americkým antropológom Andrewom Lassom. Profesor je iniciátorom a garantom projektu CASLIN (Czech and Slovak Information Network), v rámci ktorého sa v septembri tohto roku v Oponiciach konal jubilejný 20. ročník medzinárodného seminára slovenských a českých knižníc CASLIN 2014 - Knižnice a spolupráca: modely a metódy. Organizátorom seminára bola SNK.

Začiatkom októbra sa podpisom zmluvy o dielo a odovzdaním staveniska začala vo Vrútkach výstavba komplexného pracoviska – Digitalizačného a konzervačného centra. Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenskej národnej knižnice (SNK) sa tak posunul do svojej stavebnej fázy. Realizátorom stavby je spoločnosť SKANSKA, ktorá centrum vybuduje za 6 mesiacov. Celková investícia predstavuje spolu 2 531 000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok z eurofondov je vo výške 2 417 000 eur. Zvyšnú sumu zaplatí SNK zo svojho rozpočtu.

pondelok, 06 október 2014 21:34

Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“

Vo štvrtok 25. septembra 2014 sa v prednáškovej miestnosti Gymnázia J. Lettricha v Martine uskutočnil cyklus tvorivých dielní spojených s prednáškou na tému Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“.

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice ponúklo uplynulý štvrtok emotívny literárny program venovaný 140. výročiu narodenia spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny. Išlo o hlavné sprievodné podujatie výstavného projektu Krvavé sonety-Slovenská literatúra a Prvá svetová vojna.

sobota, 04 október 2014 16:09

Spoznajte s nami objavy roku 1914

Slovenská národná knižnica prináša pohľad na storočné vynálezy, objavy a rekordy. Práve v čase vypuknutia I. svetovej vojny v roku 1914 zapĺňajú stránky novín nielen správy z jej bojísk, no aj úspechy domácich a zahraničných vedcov, inžinierov a bádateľov.

Pri príležitosti stého výročia vypuknutia prvej svetovej vojny pripravila Slovenská národná knižnica pre svojich návštevníkov reprezentatívny výstavný projekt Krvavé sonety - Slovenská literatúra a prvá svetová vojna. Slávnostné otvorenie výstavy prebehlo vo štvrtok 25.9.2014 v priestoroch Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice.

Slovenská národná knižnica (SNK) pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny pripravila pre svojich návštevníkov reprezentatívny výstavný projekt Krvavé sonety – Slovenská literatúra a prvá svetová vojna. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok 25. septembra 2014 o 16.00 hod. v Galérii literatúry a umenia Literárneho múzea SNK v Martine.

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice (SNK) pripravuje v rámci výstavy Krvavé sonety – Slovenská literatúra a prvá svetová vojna pre svojich návštevníkov literárno-umelecký program ZO ZAJATIA - scénické čítanie korešpondencie Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej z vojnových rokov 1915 – 1919. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 2. októbra 2014 o 17.00 hod. v Audiovizuálnej sieni Literárneho múzea SNK pri príležitosti 140. výročiu narodenia spisovateľa J. G. Tajovského a 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny.

piatok, 19 september 2014 00:00

Štúrovci (opäť) v Turci

Vstupné priestory zväčša mĺkvej a strohej Slovenskej národnej knižnice sa vo štvrtok popoludní zmenili na nepoznanie. Prebehlo tam slávnostné otvorenie výstavy s názvom Štúrovci v Turci. Výstavu už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v priestoroch Slovenskej národnej knižnice. Tentokrát ako prípravu na dvesté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré sa bude oslavovať budúci rok.

Jubilejný 20. ročník medzinárodného seminára knižníc CASLIN 2014, ktorý sa tento raz koná pod gesciou Slovenskej národnej knižnice (SNK) v kaštieli Chateau Appony v Oponiciach, otvorila prezidentka Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA) Sinikka Sipilä z Fínska. CASLIN je významné odborné podujatie zamerané na problematiku knižničnej a informačnej vedy. Každý rok sa ho zúčastňujú renomovaní odborníci zo Slovenska, Čiech a zahraničia.

Strana 12 z 22