Reklama
02 / 2020 Vasilko

Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica (SNK) zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu pri príležitosti 100. výročia začiatku 1. svetovej vojny fotografie jednej z najvýznamnejších osobností, ktorá v tomto vojnovom konflikte reprezentovala záujmy slovenského a českého národa, generála Milana Rastislava Štefánika. Fotografie zo zbierok Literárneho archívu SNK boli zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív aj pri príležitosti blížiaceho sa 95. výročia tragickej udalosti, pri ktorej generál M. R. Štefánik zahynul.

Slovenská národná knižnica (SNK) prezentovala na pôde hlavného mesta, v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha, ktorú vydala v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska. Dielo prostredníctvom faksimilnej rekonštrukcie a vedeckých štúdií sprístupnilo v roku 2013 verejnosti historicky najstaršiu knihu na území Slovenska, vydanú v domácej spisovnej reči - slovakizovanej češtine.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu pri príležitosti 100. výročia začiatku Prvej svetovej vojny originál básnickej zbierky Pavla Országha Hviezdoslava Krvavé sonety. Rukopis Hviezdoslavovho protestu proti vojne je uchovaný v Literárnom archíve SNK. Jeho zdigitalizovanie a sprístupnenie verejnosti umožnil národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Martin, 31. marca 2014 – Prehliadka Digitalizačného centra vo Vrútkach, ukážky reštaurovania a konzervovania dokumentov či ukážky zdigitalizovaných predmetov z 1. svetovej vojny z projektu Europeana 1914 -1918 sú jednými z aktivít, ktoré pre verejnosť pripravila Slovenská národná knižnica (SNK) v rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý potrvá do soboty 5. apríla.

Zástupcovia Európskej komisie (EK) sa dnes na pôde Slovenskej národnej knižnice (SNK) oboznámili a vysoko ocenili priebeh realizácie národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prioritou činnosti Slovenskej národnej knižnice (SNK) v roku 2013 bol národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, v rámci ktorého vyčerpala viac ako 2 milióny eur. Celkové čerpanie na realizáciu projektu ku koncu roku 2013 predstavovalo viac než 7 miliónov eur. SNK minulý rok zdigitalizovala takmer 500.000 objektov a k minulého koncu roka bolo celkovo zdigitalizovaných takmer 700.000 objektov. Počas verejného odpočtu SNK za rok 2013 to dnes v Martine povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

nedeľa, 13 apríl 2014 00:00

AMFO 2014

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok pripravuje súťažnú výstavu AMFO 2014. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a z jeho poverenia Národné osvetové centrum. V tomto roku bude 42. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.

sobota, 15 február 2014 13:02

SNK prezentovala diela vydané v roku 2013

Slovenská národná knižnica ako najvýznamnejšia kultúrna inštitúcia uchovávajúca knižničné dedičstvo prezentovala tento týždeň v priestoroch SNK v Martine svoje najvýznamnejšie edičné tituly vydané v roku 2013.

Slovenská národná knižnica vydala v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581, ktorá sa považuje za najstaršiu slovenskú knihu. Dielo prostredníctvom faksimilnej rekonštrukcie a vedeckých štúdií sprístupňuje verejnosti historicky najstaršiu knihu na území Slovenska, vydanú v domácej spisovnej reči - slovakizovanej češtine.

utorok, 14 január 2014 22:55

Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?

Chcete vedieť, aké kauzy trápili Slovensko pred 100 rokmi? Čím ľudia žili a o čom písali noviny? Slovenská národná knižnica sprístupňuje na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zdigitalizované denníky, týždenníky a mesačníky, ktoré vychádzali na Slovensku pred 100 rokmi.

Strana 15 z 22
Reklama
02 / 2020 TULIP Lucid MDŽ

Doprava v regióne