Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív päť významných diel humanistu a učenca Jana Amosa Komenského. Ide o vydania zo 17. až 20. storočia.

Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice so sídlom v Martine Katarína Krištofová dnes v mene SNK prebrala ocenenie za sprístupnenie pôvodnej historickej Apponyiovskej knižnice v Oponickom kaštieli, ktorý sa nachádza na západnom Slovensku neďaleko Nitry. Ocenenie za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok už po dvadsiaty druhý raz udelila Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív osem historických učebníc z 19. storočia. „Ak chcete vedieť, ako sa učili naši predkovia prírodopis, matematiku či fyziku, stačí si na počítači otvoriť jednu z našich zdigitalizovaných učebníc, ktoré sme dnes sprístupnili na našej stránke. Aj takto sa môžeme dozvedieť mnoho hodnotných informácií o živote našich prastarých rodičov“, povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Svojho Sokrata má aj Slovensko. Je ním Adam František Kollár, významný európsky vzdelanec, dvorný radca cisárovnej Márie Terézie a riaditeľ Dvorskej knižnice vo Viedni. Slovenská národná knižnica a obec Terchová, kde sa Adam František Kollár narodil, pripravili výstavu pri príležitosti 295. výročia jeho narodenia a 230. výročia jeho úmrtia.

Očakáva sa, že v horizonte niekoľkých rokov sa knižnice transformujú veľmi zásadným spôsobom súvisiacim s rozvojom informačných a komunikačných technológií, ktoré od základu menia spôsob, akým ľudia pristupujú k informáciám. Aj toto je jeden zo záverov Svetového knižničného a informačného kongresu 2013, ktorý sa konal koncom augusta v Singapure a na ktorom sa prezentovala aj Slovenská národná knižnica.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a sprístupnila verejnosti na svojej stránke www.dikda.eu prvý román v slovenčine René mláďenca príhody a skúsenosti z 18. storočia od Jozefa Ignáca Bajzu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

Vedeli ste, že dielo katolíckeho kňaza Juraja Fándlyho s názvom Důwerná zmlúwa medzi mňichom a diablom bolo prvým veľkým dielom napísaným v bernolákovskej slovenčine? Slovenská národná knižnica, ktorá má vo svojich depozitoch viacero významných diel Juraja Fándlyho z konca 18. a začiatku 19. storočia, ich zdigitalizovala a sprístupnila verejnosti na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

Vedeli ste, že včelárstvo má na území Slovenska viac ako tisícročnú tradíciu a veľmi silné korene? Svedčia o tom viaceré významné historické zbierky a publikácie, ktoré má vo svojom depozite Slovenská národná knižnica (SNK) a ktoré zdigitalizovala a sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

pondelok, 12 august 2013 09:57

SNK je na sociálnych sieťach

Slovenská národná knižnica má kontá na sociálnych sieťach.  Prostredníctvom nich chce byť bližšie k svojim používateľom. SNK má momentálne kontá na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a LinkedIn. Zverejňovať budeme novinky, rýchle oznamy pre čitateľov (napr. pri zmene otváracích hodín), fotografie z podujatí, ktoré budeme propagovať a aj prostredníctvom soc. sietí budeme na podujatia pozývať čitateľov a širokú verejnosť. Verejnosť bude mať aj takýmto spôsobom možnosť kontaktovať knižnicu a dostať promptné a praktické informácie.

Chcete sa dozvedieť, z akých spevníkov a aké náboženské piesne spievali v kostoloch pri modlitbách naši predkovia? Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív dva historické významné náboženské spevníky z 18. storočia.

Strana 18 z 22

Doprava v regióne