Reklama
02 / 2020 Vasilko

Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

Chcete sa dozvedieť, z akých spevníkov a aké náboženské piesne spievali v kostoloch pri modlitbách naši predkovia? Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív dva historické významné náboženské spevníky z 18. storočia.

Hon na čarodejnice a inkvizičné procesy s nimi neobišli v období stredoveku ani územie Slovenska. V literárnych prameňoch možno nájsť záznamy o inkvizičných súdoch, mučení a upaľovaní bosoriek vo viacerých slovenských mestách - v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Komárne či Stupave. Slovenská národná knižnica zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív dve publikácie približujúce procesy s čarodejnicami na našom území.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív sedem historických slovenských šlabikárov, čítaniek a abecedárov z 18., 19. a začiatku 20. storočia.

Prvý „európsky“ kalendár poznáme ešte z rímskych čias. Rozvoj kníhtlače v 16. a 17. storočí priniesol aj rozšírenie kalendárov medzi obyvateľstvo. Slovenská národná knižnica zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív osem kalendárov z druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív dvadsať čísel zábavného ilustrovaného časopisu pre deti Včelka z rokov 1925 až 1927, ako aj trinásť čísel časopisu Novinky pre slovenské deti z rokov 1923 a 1924, ktorý vychádzal ako dočasná náhrada slovenskej čítanky.

Liečivé rastliny a ich blahodarné účinky sú známe od nepamäti. V období stredoveku sa dokonca bylinkárky často považovali za čarodejnice. Slovenská národná knižnica (SNK) zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív šesť herbárov alebo zbierok sušených rastlín z 15., 16. a 20. storočia.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív súbor 41 drobných erotických grafík pochádzajúcich z osobnej zbierky Karola Izakoviča – Podolinského.

nedeľa, 07 júl 2013 00:00

Slávnostná prezentácia veľbásne Proglas

Slovenská národná knižnica poprvýkrát slávnostne prezentovala publikáciu Proglas – jedinečnú knihu s veršami veľbásne. Predslov k staroslovienskemu prekladu biblie je písaný v troch jazykoch: po slovensky, po starosloviensky a po macedónsky.

štvrtok, 04 júl 2013 20:00

Pietna spomienka na Gorazda Zvonického

Slovenská národná knižnica a Literárne múzeum pripravili pietnu spomienku na významného exilového pracovníka, básnika, prekladateľa, katolíckeho kňaza, misionára  a pedagóga Gorazda Zvonického.

nedeľa, 23 jún 2013 00:00

Pozvánka: Dni Milana Hodžu 2013

Dni Milana Hodžu 2013, ktoré sa uskutočnia 25. až 30. júna, sú v poradí deviatym ročníkom vedeckého, vzdelávacieho a kultúrneho podujatia, ktoré sa od roku 2005 každoročne uskutočňuje pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky. Zameriava sa na rozličné vekové kategórie a skupiny obyvateľstva Slovenska.

Strana 19 z 22
Reklama
02 / 2020 TULIP Lucid MDŽ

Doprava v regióne