Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

štvrtok, 04 júl 2013 20:00

Pietna spomienka na Gorazda Zvonického

Slovenská národná knižnica a Literárne múzeum pripravili pietnu spomienku na významného exilového pracovníka, básnika, prekladateľa, katolíckeho kňaza, misionára  a pedagóga Gorazda Zvonického.

nedeľa, 23 jún 2013 00:00

Pozvánka: Dni Milana Hodžu 2013

Dni Milana Hodžu 2013, ktoré sa uskutočnia 25. až 30. júna, sú v poradí deviatym ročníkom vedeckého, vzdelávacieho a kultúrneho podujatia, ktoré sa od roku 2005 každoročne uskutočňuje pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky. Zameriava sa na rozličné vekové kategórie a skupiny obyvateľstva Slovenska.

pondelok, 17 jún 2013 20:02

Knihy o dejinách a jazyku Rómov na webe

Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa Rómov prináša Slovenská národná knižnica (SNK) verejnosti niekoľko publikácií k dejinám a jazyku Rómov z 19. a zo začiatku 20. storočia, ktoré zverejnila v zdigitalizovanej podobe na stránke www.dikda.eu v rámci publicity národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

Viete ako sa varí polievka z mozgov, alebo slimáky s kyslým chrenom? Môžete sa inšpirovať v starých slovenských kuchárkach, ktoré Slovenská národná knižnica (SNK) zverejnila v zdigitalizovanej podobe na stránke www.dikda.eu v rámci publicity národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

Vo štvrtok 30. mája 2013 sa v Martine v priestoroch SNK uskutočnila medzinárodná konferencia na tému „Aktuálny stav a trendy (nielen) v školskom stravovaní“. Počas podujatia, symbolicky v predvečer Medzinárodného dňa detí, organizátori a ich spolupracovníci (slovenskí i zahraniční lekári, dietológovia i viaceré mimovládne organizácie) zverejnili viaceré návrhy, týkajúce sa skvalitnenia stravy, stravovania i životného prostredia na Slovensku i vo svete. 

Sny sú súčasťou života ľudí od nepamäti. Naši predkovia v pradávnych dobách verili, že sny pochádzajú od bohov a prostredníctvom nich im bohovia oznamujú svoju vôľu, príkazy a zákazy. Slovenská národná knižnica (SNK) zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív päť snárov alebo kníh vykladajúcich sny z 19. a začiatku 20. storočia.

Digitalizačné pracovisko vo Vrútkach, ktorého vybudovanie je súčasťou projektu Digitálna knižnica a digitálny archív spolufinancovaného z fondov Európskej únie v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti, od mája tohto roku prešlo na dvojzmennú prevádzku.

Slovenská národná knižnica pri príležitosti 85. výročia smrti významného slovenského spisovateľa Martina Kukučína, ktoré sme si pripomenuli 21. mája, zdigitalizovala a na svojej stránke www.dikda.eu zverejnila sedem jeho najznámejších diel ako Rysavá jalovica, Dom v stráni, Veľkou lyžicou či Dies Irae.

Slovenská národná knižnica pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy v roku 863 zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu v zdigitalizovanej podobe viaceré diela o živote vierozvestcov Cyrila a Metoda z 19. a začiatku 20. storočia.

Keď ho nevidím, zdvihnem ho; keď ho vidím, nechám ho.“ či „Druhého odieva a sama ide holá.“ aj toto sú staré slovenské hádanky, ktoré v zdigitalizovanej podobe zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu Slovenská národná knižnica (SNK) v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív. Okrem nich sa na stránke SNK od dnes nachádzajú aj staré slovenské národné povesti, porekadlá či bájky, ako aj povesti z celého sveta o Rusalke či Lenivom Mohamedovi.

Strana 20 z 22