Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

4. mája 2013 – Slovenská národná knižnica zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu edíciu prameňov k dejinám Uhorska, ako aj najkomplexnejšiu vlastivedu Uhorska z 18. storočia od známeho slovenského polyhistora Mateja Bela. Tieto dve diela spolu s mapou Turčianskej stolice od kartografa Samuela Mikovíniho sú zverejnené na stránke SNK v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

Poučno-zábavné rozprávky, verše, články a rozličné drobnosti pre deti a mládež od zakladateľa slovenskej bibliografie, pedagóga a historika Ľudovíta Vladimíra Riznera zverejnila Slovenská národná knižnica na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

sobota, 27 apríl 2013 20:58

SNK spolupracuje aj so základými školami

Slovenská národná knižnica spolupracuje aj so základnými školami. Posledný aprílový piatok priblížili odborné pracovníčky SNK školákom Veľkú Moravu a príchod Cyrila a Metoda. V priestoroch Základnej školy na ulici Hurbanova v Martine sa 26.4.2013 stretli školáci so zástupcami SNK.

Slovenská národná knižnica sprístupnila v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív na svojej stránke www.dikda.eu katalógy dokumentujúce vzácne kultúrne dedičstvo vytvorené v priebehu 16. storočia, ktoré sa zachovalo v knižničných fondoch Slovenska. Ide o katalógy tlačí 16. storočia v knižnici Antona Baníka v Slovenskej národnej knižnici v Martine a tlačí 16. storočia v Diecéznej knižnici v Nitre, ktoré predstavujú prvé dva zverejnené zväzky Generálneho katalógu tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska.

pondelok, 15 apríl 2013 19:00

SNK Zverejnila verejný odpočet za rok 2012

Slovenská národná knižnica zverejnila 15. apríla 2013 verený odpočet za uplynulý rok. Ako sa uvádza vo Výročnej správe, plnenie kontraktu, ktorý SNK uzavrela s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR), ako svojim zriaďovateľom, splnila, resp. vo viacerých prípadoch merateľné ukazovatele dokonca prekročila.

Rozprávky Popoluška, O kocúrikovi s čižmičkama, Janko Palček a Konvalinky sa od piatku 12. apríla 2013 nachádzajú v zdigitalizovanej podobe na stránke Slovenskej národnej knižnice (SNK) www.dikda.eu. SNK rozprávky zdigitalizovala a sprístupnila v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

Slovenskú národnú knižnicu /SNK/ navštívil minister kultúry SR Marek Maďarič. Počas oficiálnej návštevy ho sprevádzali: Pavol Šimunič, generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva, Natália Špalková, riaditeľka Kancelárie ministra a  Jozef Bednár, hovorca Ministerstva kultúry SR.

Slovenská národná knižnica (SNK) sprístupnila v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív na svojej stránke www.dikda.eu významné bibliografie, vrátane diel zakladateľa slovenskej bibliografie, pedagóga, etnografa a historika Ľudovíta Vladimíra Riznera. SNK tak reagovala na veľký záujem odbornej verejnosti o diela tohto slovenského velikána.

utorok, 09 apríl 2013 23:25

Pietna spomienka na Andreja Halašu

Slovenská národná knižnica (SNK) a Literárne múzeum zorganizovali pietnu spomienku na Andreja Halašu. Na Národnom cintoríne v Martine si pripomenuli 100. výročie úmrtia národného a kultúrneho pracovníka.

Slovenská národná knižnica (SNK) ako najvýznamnejšia kultúrna inštitúcia uchovávajúca knižničné dedičstvo pripravila pri príležitosti Marca - mesiaca knihy viaceré podujatia, ktorých cieľom je vzbudiť záujem verejnosti o knihy, čítanie, ako aj aktivity SNK.

Strana 21 z 22