streda, 16 január 2013 00:38

SNK s novou organizačnou štruktúrou.

Slovenská národná knižnica (SNK) vstúpila do roku 2013 s novou organizačnou štruktúrou. „Hlavným dôvodom organizačnej zmeny bola potreba racionalizácie, zefektívnenia a skvalitnenia činnosti SNK a decentralizácie rozhodovacích procesov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce vo všetkých oblastiach činnosti SNK tak, aby dokázala pružne reagovať na aktuálne výzvy“, vysvetlila generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

streda, 12 december 2012 12:48

Pozdrav odmlčaného básnika.

Pozdrav odmlčaného básnika je názov podujatia, ktorého premiéru uviedla Slovenská národná knižnica v priestoroch Slovenského národného literárneho múzea  11. decembra 2012. V literárno - hudobnom programe  pri príležitosti 120. výročia  narodenia Štefana Krčméryho sa  predstavili  členovia Kruhu priateľov poézie a prózy.

Strana 22 z 22
Reklama

Doprava v regióne