Staré príslovie hovorí, že na to, aby sa človek dostal do raja, nepotrebuje zomrieť. Stačí, ak objaví kúsok nášho krásneho malebného Slovenska.

piatok, 05 jún 2015 12:50

Dni verejných knižníc

Slovenská národná knižnica vás pozýva v dňoch 10. a 11. júna 2015 na 2. ročník celoslovenského podujatia Dni verejných knižníc. Nosnými témami podujatia budú spolupráca so samosprávou, podujatie Noc s Andersenom, nové služby a starostlivosť o používateľa v knižnici.

Smútok nad úpadkom slovenského národa, boj za jeho lepšie postavenie, vlastenectvo či láska k prírode. Toto boli hlavné témy, ktorým sa Ľudovít Štúr (28.10.1815-12.1.1856) venoval vo svojich básňach.

Študenti SOŠ obchodu a služieb v Martine učebného odboru 3473 H 08 polygraf – knihár si v praxi vyskúšali spôsoby šitia na jednoduché trojité špagáty, dvojíte špagáty /pravé väzy/ na šitie knižného bloku.

utorok, 19 máj 2015 00:00

Veľký úspech SNK v zahraničí

Generálna riaditeľka SNK bola zvolená za členku Výkonného výboru Konferencie riaditeľov európskych národných knižníc.

nedeľa, 10 máj 2015 14:20

Krajské kolo Vajanského Martin 2015

Turčianske kultúrne stredisko v Martine  v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zorganizovalo v posledný aprílový týždeň krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Vajanského Martin 2015 (61. ročník Hviezdoslavovho Kubína).

Obrazovo – textová monografia Inkunábuly  – umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia, priniesla Slovenskej národnej knižnici (SNK) diplom za grafickú úpravu a vydavateľský počin v rámci súťaže Najkrajšia kniha Slovenska 2014.

Do vysokej politiky sa Ľudovít Štúr dostal 30. októbra 1847, keď oficiálne získal mandát od mesta Zvolen na zastupovanie na uhorskom sneme. Po prvýkrát na ňom prehovoril 17. novembra. Za plamennú reč o slobode kráľovských miest skoro od maďarónov „dostal nakladačku“.

Výstavu Jar slovenského národa, venovanú životu a dielu Ľudovíta Štúra, ktorého 200. výročie narodenia si pripomenieme v októbri, priblížila Slovenská národná knižnica (SNK) obyvateľom rakúskeho Eisenstadtu. Verejnosti je prístupná do 12. mája, potom „vycestuje“ do  priestorov Slovenského inštitútu vo Viedni.

Slovenská národná knižnica opäť po roku vo svojich priestoroch hostí úspešnú výstavu AMFO s dlhoročnou históriou. Slávnostná vernisáž 43. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby sa konala uplynulý týždeň vo výstavných priestoroch SNK.

Strana 8 z 22
Reklama

Doprava v regióne