Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

Do vysokej politiky sa Ľudovít Štúr dostal 30. októbra 1847, keď oficiálne získal mandát od mesta Zvolen na zastupovanie na uhorskom sneme. Po prvýkrát na ňom prehovoril 17. novembra. Za plamennú reč o slobode kráľovských miest skoro od maďarónov „dostal nakladačku“.

Výstavu Jar slovenského národa, venovanú životu a dielu Ľudovíta Štúra, ktorého 200. výročie narodenia si pripomenieme v októbri, priblížila Slovenská národná knižnica (SNK) obyvateľom rakúskeho Eisenstadtu. Verejnosti je prístupná do 12. mája, potom „vycestuje“ do  priestorov Slovenského inštitútu vo Viedni.

pondelok, 27 apríl 2015 00:00

AMFO 2015 pozná svojich regionálnych víťazov

Slovenská národná knižnica opäť po roku vo svojich priestoroch hostí úspešnú výstavu AMFO s dlhoročnou históriou. Slávnostná vernisáž 43. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby sa konala uplynulý týždeň vo výstavných priestoroch SNK.

Slovenská národná knižnica v spolupráci s Universal Decimal Classification Consortium (UDCC) v Haagu pripravuje zverejnenie aktuálnej verzie Medzinárodného desatinného triedenia (MDT).

Učiteľské povolanie nebolo v Rakúsko-uhorskej monarchii až také finančne lákavé. Aj napriek tomu sa Ľudovít Štúr vydal touto cestou. Okolo roku 1830 dostávali učitelia napríklad okrem ročného platu 25 zlatých odmenu aj v naturáliách v podobe piva a pšenice.

V rámci Roka Ľudovíta Štúra sprístupnila Slovenská národná knižnica vo svojich priestoroch výstavu Jar slovenského národa. Návštevník sa oboznámi so životom a dielom nášho národovca Ľudovíta Štúra.

Jeho stotisícová zbierka obsahuje notové záznamy, rytiny, traktáty, magnetofónové pásky i vzácne tlače.

Jeho prvé kroky v spoločnosti Kataríny Krištofovej, generálnej riaditeľky SNK, viedli do univerzálnej študovne.

pondelok, 23 február 2015 23:12

Pozvánka: Bábky a ich knižní kamaráti

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice pozýva všetkých, ktorí sa radi vrátia do svojich detských liet na unikátnu výstavu bábok a scenografík.

Ruku na srdce – koľkí z nás by si vydýchli, keby sme v slovenčine používali len  jedno „i“ a nie aj „y“?  Nikoho by netrápili vybrané slová, nominatív množného čísla, mi/my, oni/ony, psy ani psi, vtáci ani vtáky. A tak sme boli blízko....stačilo ponechať v platnosti kodifikáciu spisovného jazyka Ľudovíta Štúra z roku 1848.

Strana 9 z 22